Det er Mariæ Bebudelsesdag i Danmark idag!

Det er Mariæ Bebudelsesdag i Danmark i dag.
Det randt mig i hu, da jeg så ‘før søndagen’ i går; det blev jeg igen klar over, da vi på vejen til messen kl. 11 i Køge lyttede til højmessen i radioen. Og det gentog sig i TV-gudstjenesten først på eftermiddagen i  DR-K.
Samt et par artikler i Kristeligt Dagblad fra i går.
Festen bliver fejret på en søndag! Mindre kan åbenbart ikke gøre det!  Det er da klart, at festen for Guds menneskevordelse skal fejres med bravour: Ordet, som blev kød og tog bolig iblandt os! Nogle vil sige, at dét fejrede vi da til jul, men her må jeg ‘nedlægge en protestant’. Dagen før jul var Jesus her på jorden som et færdigdannet barn inde i sin mor, dagen efter var han udenfor sin mor. Dén forskel er at overskue. Dagen før Mariæ bebudelse var han som Gud i himlen. Dagen efter var han på jorden, begyndt som menneske i sin mor Maria. Det er da en forskel der vil noget. Han steg fra sin himmel ned til vor jord.

Det er Mariæ Bebudelsesdag i Danmark i dag: den fejres altid den såkaldte 5. søndag i fasten, altså vil dens dato være at finde mellem den 13. marts og 09. april: Egentlig smukt med en varieret data, for vi ved jo ikke, om Maria den 25. december havde gået ‘lidt’ over tiden, eller om den 25. december var et nogle dage for tidligt?

Det er Mariæ Bebudelsesdag i Danmark i dag. Og så er det det alligevel ikke! For hvis f. eks.et folkekirke-ægtepar på vej til kirke idag skulle sige til hinanden: “Sku’ vi ikke i dag gå i den katolske kirke idag? Det vil sikkert dér være meget højtideligt nu, hvor det er Mariæ bebudelsesdag!” … Gør de det, bli’r de slemt skuffede, for de vil komme til 5. fastesøndag, – i violet!

Hvor er det dog underligt, at vores bette mindretalskirke i Danmark ikke kan finde ud af at fejre festen sammen med det øvrige kristne Danmark. Lært har vi m. h. t. Allehelgen at flytte den fra 1. november til 1, søndag i november, hvor den fejres i folkekirken. Og lært har vi m. h. t. Helligtrekonger at flytte den fra d. 6. januar til 1. søndag efter nytårsdag i januar, hvor den fejres i folkekirken. Men m. h. t. Mariæ bebudelsesdag kan vi ikke følge med, p. g. a. noget snak om de ‘store fastesøndage, som under ingen omstændigheder må vige…’ Pjat!!  Nu afdøde pastor Højbo har fortalt, at hvis selveste langfredag i den tidlige kirke faldt på den 25. marts, måtte langfredag vige for Mariæ bebudelse, ud fra den betragtning, at uden begivenheden den 25. marts var det aldrig blevet langfredag.

Det er Mariæ Bebudelsesdag i Danmark i dag. Og da denne fest samtidig er den montfortanske ordensfamilies hovedfest, har jeg gennnem de 26 år, hvor jeg har været sognepræst på Vestsjælland skåret igennem og, – i liturgisk selvtægt, – i ‘mine’ tre kirker dér fejret Mariæ bebudelse samtidig med det øvrige kristne Danmark. De andre katolske kirker herhjemme ‘fejrede’ så på  de ‘rigtige’ dage: 25 marts, eller i tilfælde af tidlig påske: mandag efter hvide søndag. Jeg sætter ‘fejrede’ i citationstegn, for jeg husker, at når jeg i den tidligere gudstjenesteliste for alle sogne i ‘katolsk orientering’ kikkede efter, var det almindeligste, at der på denne store dag skete . . . . ingenting!

Det med den samtidige fejring, som jeg tillod mig, kalder man praktisk økumene. Men med hensyn til sidstnævnte? Nu på det sidste er vi gået i modsat retning. I stedet for, som man har sørget for det i Tyskland, at katolikker og protestanter har fælles ordlyd, når de beder Fadervor og fremsiger den apostoliske trosbekendelse, har vi ved udgivelsen af den ny ‘Lovsang’ fået  en oversættelse af den apostoliske trosbekendelse, der ikke bare ligger forkert i munden og osse har fjernet sig mere fra folkekirkens ordlyd end før, mest den fortvivlede og irriterende ødelæggelse af alitterationen (de tre p’er)  “pint under Pontius Pilatus’, til “har lidt under…”  Hvad skal sådanne ødelæggelser være godt for?? Hvad betyder teologiske petitesser for det jævne lægfolk? Lad os dog enes om folkekirkens ordlyd i de to tekster, – det er jo Danmarks langt største kirke, – så vi umiddelbart kan bekende og bede sammen.

Nok om det! Nu har jeg i dag kunnet glædet mig over to gange at have hørt bebudelsesevangeliet, to gange at kunne synge méd på Kingo/Grundtvigs til dagen hørende skønne salme: “Nu kom der bud fra englekor” og en enkelt gang den ny Magnificat-gendigtning af Peter Balslev-Clausen med melodi afHarald Gullichsen: “Vi synger med Maria”. Og om inkarnationsmysteriet har jeg hørt to fremragende  prædikener, som ingen katolik vil kunne sætte en finger på.

Med særlig andagt har vi i vores kommunitet i dag tre gange bedt Angelus!

– for det er Mariæ Bebudelsesdag i Danmark i dag!!

Reklamer

1 thought on “Det er Mariæ Bebudelsesdag i Danmark idag!

  1. Tak for denne opklarende forklaring. Jeg var i bil på vej til højmessen i domkirken og hørte undervejs transmissionen fra en gudstjeneste i en folkekirke. Dér læste præsten evangelieteksten om Mariæ bebudelse og holdt sin prædiken om denne for os kristne enestående begivenhed.
    Stor var derfor min forundring, da evangeliet i domkirken omhandlede kvinden grebet i hor.
    Jeg overvejede på vej ud af kirken at bede sognepræsten om en forklaring, men opgav det, da pastor Niels havde rigeligt at gøre med at hilse på hver enkelt kirkegænger.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s