Biskop Matthias

Selv om visse kristne trossamfund hævder, at den katolske kirke ser stort på bibelske udsagn, så er vi katolikker dog af en anden mening. Vi holder naturligvis fast på, at der ingen diskrepans ér mellem kirkens lære og den hellige skrifts forkyndelse. Ja, vi er endda, – naturligvis, – i stand til at begrunde selv de i kirken nyeste tre dogmer (1854-1870-1950), ved hjælp af den hellige skrift (Ny Testamente).

Og endelig véd vi, at det m. h. t. kirken og skriften (Ny Testamente) er anderledes end med hønen og ægget. Dér véd man efter sigende ikke, hvad der kom først??  Men vi katolikker véd, at kirken kom først og at  Ny Testamente er skrevet af kirken, redigeret af kirken og udgivet af kirken. Endelig siger vi jo i trosbekendelsen, at vi tror (på) den hellige kirke, ikke, at vi tror (på) den hellige skrift. Sidstnævnte er nemlig ikke nødvendigt, for hvis vi tror (på) kirken, tror vi osse (på) den af kirken fastlagte hellige skrift.

Imidlertid er vi på mange områder altid parate til at argumentere ud fra skriften. For eksempel troen på realpræsens. Læser vi dig i det ny testamente, at Jesus siger: “Det ER mit legeme. Det ER mit blod!” Og Petersembedet… Læser vi dog Jesu ord  i det ny testamente:: “Du, Simon, er Peter og på dig vil jeg bygge min kirke. Jeg gir’ r dig himlens nøgler. Hvad du binder er bundet og hvad du løser, er løst!” Og bodens sakramente? Siger Jesus dog til apostlene efter sin opstandelse: “Hvem I forlader synder, dem er de forladt ..” Og det uopløselige ægteskab? Siger Jesus dog i det ny testamente: “Hvad Gud har sammenføjet må mennesker ikke adskille ..”  Jo, vi er gode til et henvise til bibelske udsagn som begrundelse for vor praksis.

Men i dag under messen faldt det mig ind, at vi ikke er konsekvente. For netop i dag, på apostlen Matthias’ fest, får vi jo en ‘opskrift’ på valg af en ny apostel./ biskop!!  Læs i bogen ‘Apostlenes Gerninger’ kap. 1 vers 15 til 26.. Af en kandidat til embedet kræves der egentlig blot dette, men aldeles vigtige: At kandidaten skal være et vidne om Jesu opstandelse! Man skal altså på dét menneske kunne mærke, at han har mødt den opstandne. At den opstandne Kristus gennemstråler kandidaten. Hvem, der gør dét, erfarer de troende i et bispedømme, som således meddeler ‘valgstyrelsen’, hvem de mener, kunne komme på tale. De to, der fra de troendes side er blevet nævnt oftest, er dermed på valg. Men det endelige valg afgør Helligånden. Et raflebæger og terninger findes i enhver bispekonference. Og når de nye kandidater er for hånden, foretager den pågældende bispekonferences formand, – efter forudgående bøn til Helligånden: “Vis os, Herre, hvem af de to du har udvalgt”, – terne-kastningen. Helligånden afgør så, hvem loddet falder på. ….

Vi bli’r altid opfordret til at have tillid til Gud. Kirken ville gå i spidsen med en sådan udvist tillid, hvis den turde indføre en bibelsk begrundet modus for udvælgelse af ny biskopper.

Men indrømmet … det kræver tro og tillid!

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s