Jeg vil spørge i Rom, hvad de synes??

Vi er lige kommet hjem fra Montfortaner-retræte i Tyskland og er i samme forbindelse blevet præsenteret for tekster fra forskellige tyske aviser.

Ifølge avisen ’Kölnische Rundschau’  har pave Frans under den for nyligt afholdte ungdomssamling i Brasilien i et spontant møde med unge fra sit hjemland Argentina opfordret de unge til at gå på barrikaderne og nedbryde  gamle kirkelige strukturer.  Paven sagde til dem:

”Jeg vil forvirring!!
Jeg vil bølger i bispedømmerne,
Jeg vil, at kirken kommer mennesker nærmere.
Jeg vil afskaffe klerikalismen,
alt jordbundet i os selv, i vore sogne, skoler og strukturer!”

Det er noget ganske andet, end hvad  biskop Kozon ønsker for kirken i Danmark.
Da han for over et år siden i fuld offentlighed udstillede mig som ”persona-non-grata”, der ikke må nogetsomhelst nogensomhelst steder i hans bispedømme, skete det under overskriften:  ”for at skaffe  ro i bispedømmet”

Nu skal jeg så beslutte mig til, om jeg vil rette mig efter biskoppen, og, – som han gentagne gange har sagt til mig, – for fremme af nævnte ro at holde ” lav profil”,  hvilket betyder, at jeg i så høj grad som muligt gør mig usynlig og uhørlig….

Eller om jeg skal rette mig efter paven og efter svage evner vedvarende bringe lidt forvirring og lidt bølger i bispedømmet??

Jeg vil spørge i Rom, hvad de synes???