Stephansdag! Navnedag!

Gennem hele min præstetid har jeg den 26. december aldrig fejret min navnehelgen i den hellige messe. Som sognepræst for tre menigheder fejrede jeg juledagens messe i Slagelse og Kalundborg d. 25. december, i Holbæk den 26. december. Og Holbækkerne skulle have julemesse og ikke St. Stephans messe.

Men nu er det blevet anderledes. Nu er jeg den 26. fri til at fejre Skt. Stephan, fri til at fejre min navnedag, og det har jeg netop gjort nu i formiddagens messe.

Jeg er helt sikker på, at mine forældre intet har vidst om, hvem Stephanus var.  De syntes, at jeg skulle hedde Steffen, fordi det var så pænt et navn, og for så at gøre det lidt eksotisk skulle det staves med ph, altså Stephen.

Det har ikke voldt mig andet end problemer, for når jeg af én eller anden grund skulle / skal præsenteres ved navns nævnelse, gik / går det altid galt. Altfor ofte må jeg finde mig i at blive præsenteret som englænder: Stiiieven Holm. Biskop Martensen kunne heller ikke finde ud af det. I flere år måtte jeg leve méd, i hans verden at være Stefan Holm. Fri for det blev jeg først, da jeg sagde til ham:  “Hvis du éngang til kalder mig Stefan Holm, så kalder jeg dig for biskop Mortensen!”  Det hjalp!  Nu har jeg vænnet mig til, når nogen, for præsentation be’r om mit navn på en lille seddel, at skrive det med ff.

Man tilbage til Sankt Stephans fest.  I formiddags blev jeg så konfronteret med den til festen hørende læsning fra bogen ‘Apostlenes Gerninger’, kap. 6.  Og det er klart, at når navnet Stephanus nævnes, reagerer jeg som direkre tiltalt ( – lissom min far gjorde det, da han sad i kirken under en af mig ledet rosenkransbøn. Den smertefulde! Da jeg ved indledningen til det første led med inderlighed citerede Jesus i olivenhaven: “FAR! Hvis det er muligt . . . “, nærmest sprang min far op af kirkebænken! Hvilket ikke kunne undgå at blive til almindelig morskab, – i grel modsætning til meditationen over Jesu dødsangst).

Igen tilbage til Skt. Stephans fest, til dagens læsning!
Som sagt føler jeg mig personlig tiltalt, naturligvis i min personlige aktuelle situation, og mærkeligt er det, at beretningen begynder med et udsagn om falske vidner. Falske vidner optræder igen og igen i den hellige skrift, og  altså osse i forbindelse med Stephanus. De anklager Stephanus, – og følgende finder sted (jeg oversætter frit): ” 12Denne anklage ophidsede mængden og bispen og hans slæng mod Stefanus. De fik ham suspenderet og bragt for rådet. 13Her aflagde de falske vidner atter forklaring om, at de gentagne gange …Nu spurgte biskoppen ham: ‘Er disse anklager rigtige?’ 2Hertil svarede Stephanus: ‘Hør, hvad jeg har at sige! 51Hvor er I dog stolte! Hvor er I hårdhjertede og døve! Skal I da altid modsætte jer Helligånden?’ Biskoppen og hans slæng lyttede til denne tale med stigende forbitrelse. Til sidst kunne de næsten ikke holde raseriet tilbage …10Men ingen af dem kunne modstå Stephanus!” Eller som det hedder i Kingo/Grundtvigs Stephanssalme til kirkens morgenbøn idag (dén, der bl. a.  ikke var plads til i nuværende ‘Lovsang’ på én af de 17 blanke sider, –  tidebog s. 1653, v. 3:
“De beløj ham mér og mér, som så tit i verden sker.
Herrens lov og kirkens ære skalkeskjul må ofte være!”

Som bekendt kunne politiundersøgelsen ikke fastslå noget, den kirkelige undersøgelse ej heller, hvorfor sagerne blev henlagt og min suspension, – efter et års varighed, – ophævet. For, efter godt et års tid, at blive genindført med stærkere vægt end nogensinde. Bortset fra ‘frit lejde’ her i Sorø, er jeg i resten af kirken i Danmark på det nærmeste exkommuniceret!  Begrundelse?? I brev af 23. juni 2012 skriver biskoppen til mig: “Fra flere menigheder er der kommet henvendelser fra folk, som har følt sig skandaliserede over din tilstedeværelse .. Jeg kan ikke sidde de ovennævnte henvendelser overhørig og må derfor bede dig om fra dags dato kun at fejre gudstjenester i kapellet i Sorø og i det hele taget ikke at udøve nogen funktioner i forbindelse med offentlige gudstjenester og valfarter!”

På trods af etiske regler omkring personbeskyttelse lod biskoppen denne  personalesag offentliggøre på kirkens hjemmeside, hvorpå Tiedemann lynhurtigt supplerede med et katpod-link, – hvorved den kom i samtlige aviser og blade med overskrifter som “Biskop bandlyser sexanklaget præst”

Sin egen bestemmelse har han ikke overholdt. Langsomt har han, udover det liturgiske, som brevet af 23. juni nævner, ‘strammet løkken’. Jeg blev udelukket fra kandidatlisten til såvel valg af arbejdsmiljørepræsentant som til præsteråd, ja, jeg må end ikke være sekretær for et menighedsråd, – faktisk må jeg helst ikke eksistere uden for Sorøs bygrænse! Biskoppen kalder det ‘lav profil’.

Igen og igen vender biskoppen tilbage til “anklagerne”. Ikke blot er det i min verden ukristeligt, det er osse ulovligt. Det véd i det mindste Helle Thorning Schmidt, som fra det øjeblik af, at ‘sagen’ mod Henrik Sass Larsen, som var blevet svinet til at den samlede presse, var afsluttet, igen udnytter hans evner og officielt erklærer, at hun ikke vil høre ét ord mere om den afsluttede sag. På dét punkt er hun et mandfolk og en ægte leder!  Hun kender straffelovens § 266c, som siger: “Den, der, efter at en sag har fundet sin afgørelse, med hensyn til denne på ny fremsætter de underkendte beskyldninger mod den samme person så hyppigt, at deres fremsættelse udarter til forfølgelse, straffes, når oplysningerne er egnet til at skade den pågældende i offentlighedens omdømme, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder!”

Hertil kommer:  I advokatundersøgelsen, offentliggjort 08. juni 2012, hedder det ang. mig: “Biskop Kozon har supplerende oplyst….. at Præsten under interviewet i henhold til Canon 1717 i 2010 havde erkendt, at han havde udvist en for en præst grænseoverskridende ”fysisk” adfærd!”  Dette er direkte usandt. Der har intet 1717-interview med mig fundet sted i 2010. Det har der imidlertid i 2011. Der foreligger referat af dette interview og referatet indeholder ikke nogen erkendelse af ‘grænseoverskridende ‘fysisk’ adfærd”. Straffelovens § 267: “Den, som krænker en andens ære ved at …udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder”.

I Tyskland er biskop von Elst af Limburg blevet idømt en bøde på 150.000 kr. for at have løjet offentligt. Han har fortalt, at han er fløjet til Indien på business-class, mens sandheden ér, at han var rejst på 1. klasse. En ‘løgn’, som ikke har skadet et andet menneskes omdømme, men ‘kun’ bispedømmets kirkeskatsydere som sådan. Og så selvfølgelig: biskoppens troværdighed.

Fra mange sider er jeg blevet opfordret til at foretage politianmeldelse . . .   Men nu tilbage til dagens tekst fra ‘Apostlenes Gerninger’:

59Mens stenene haglede ned over Stephanus, … faldt han på knæ og råbte: »Herre, gengæld dem ikke denne synd!«

Hertil er jeg ikke nået! Og jeg er bange for, at jeg aldrig når derhen!  En af de præster, som sammen med mig var suspenderet, har sagt: “Det værste ved det hele ér, at jeg har mistet evnen til at tilgive”. Det er slemt, når vi som præster mister dén evne.

I første korintherbrev (kap. 6) siger Paulus til menighedsmedlemmerne i den forvirrede by: “Hvis en af jer har et mellemværende med en anden fra menigheden, bør I løse sagen ved at bringe den til menighedens ledelse i stedet for at gå til en verdslig domstol.  6 Skal den ene kristne virkelig sagsøge den anden og endda have sagen afgjort af ikke-kristne dommere? 7 Det er faktisk en falliterklæring, at kristne overhovedet fører retssager imod hinanden. Hvorfor ikke hellere lide uret og blive snydt?”

På denne Skt. Stephans dag 2013 er jeg kun istand til at bede Skt. Stephans bøn i følgende ‘oversættelse’: “Herre, gengæld mig ikke den synd, at jeg er vred og dybt oprevet over dén forfølgelse, som vedvarende rettes mod mig. Lær mig efter Jesu, Skt. Stephans og Skt. Montforts eksempel at tage imod det som et tegn på din udmærkelse, som tegn på din kærlighed til mig. Og tilgiv mig, at jeg i dén retning er en ekstrem dårlig elev!”
Amen

Reklamer

6 thoughts on “Stephansdag! Navnedag!

 1. Mere enkelt og rigtigt er der ikke at sige om den sag, men det kan en vis HERRE åbenbart ikke se eller forstå !!!

 2. Giv kejseren, hvad der er kejserens og giv Gud, hvad der er Guds. Både den verdslige- og den kirkelige autoritet har frifundet dig. Så mangler vi åbenbart kun biskoppen egen domstol, som åbenbart ligger hinsides Troen, da ikke engang respekten for Kirkens dom ser ud til at påvirke hans beslutninger. Hvor er i øvrigt lovteksterne til denne czeslawanske domstol?!?!

 3. v3 »Salige er de fattige i ånden,
  for Himmeriget er deres.
  v4 Salige er de, som sørger,
  for de skal trøstes.
  v5 Salige er de sagtmodige,
  for de skal arve jorden.
  v6 Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,
  for de skal mættes.
  v7 Salige er de barmhjertige,
  for de skal møde barmhjertighed.
  v8 Salige er de rene af hjertet,
  for de skal se Gud.
  v9 Salige er de, som stifter fred,
  for de skal kaldes Guds børn.
  v10 Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,
  for Himmeriget er deres.
  v11 Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. v12 Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.

 4. Kære Stephen Holm.
  En lille nytårs hilsen fra USA med håbet om, at 2014 bliver året hvor De bliver fri for de utrolige byrder, De er blevet tildelt at skulle bære. Det er ufatteligt, at et så engageret og givende menneske vedvarende bliver forfulgt.

  De skal vide, at jeg tit tænker på Dem med stor taknemmelighed. Den omtanke og inspiration hvormed De ekspanderede “bagvendte” børns kreativitet og ønsker om at lære mere, er alle trygge og gode minder hvortil jeg ofte tager tilbage. Tak for det.

  De varmeste nytårs tanker fra Deres gamle elev,

  Morten Buch

 5. I forlængelse af afsnittet ‘ Sin egen bestemmelse…..
  I dag den 10. januar 2014 har jeg fået mail fra den konstituerede sognepræst i min menighed, Han skriver:
  “I øvrigt ønsker biskoppen ikke, at du fremover påtager dig nogen form for tjeneste herunder også sakristantjenesten og tilrettelæggelse af salmerne til messen. Hvis han ikke har skrevet det til dig, vil han gøre det. Han er fast besluttet på at give dig dette pålæg, som du er nødt til at acceptere!”

  • Han er simpelthen ikke rigtig klog, den biskop! Noget er der da galt med ham: Det ene øjeblik siger han det ene, og det andet øjeblik det andet. Han ved jo ikke, hvad han selv mener. Sig mig engang: Mener han det, han siger med, at du hverken må det ene eller det andet, hverken sakristantjeneste eller tilrettelæggelse af salmer. Hvad har det med præstelig betjening at gøre? Er han er først tilfreds, når du er begravet??

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s