– tidligere katolsk præst

I denne måned for to år siden modtog jeg et brev fra biskoppen, hvori det hedder: “Fra flere menigheder er der kommet henvendelser fra folk, som har følt sig skandaliserede over din tilstedeværelse.  . . Jeg kan ikke sidde de ovennævnte henvendelser overhørig og må derfor bede dig om, fra dags dato kun at fejre gudstjenester i kapellet i Sorø. . . .”

Det skete umiddelbart efter to ubehagelige artikler i KD, som udmærket kunne være forårsaget og iværksat af smædebogen “Messedreng”‘s fortatter, som i sit ‘kunstværk’  i et kapitel åbentlyst fortæller om, – såfremt det da står til troende, – hvordan han i sin vendetta mod mig  bl. a. benytter sig af henvendelser til pressen under falsk navn.

Til dato har jeg ikke rigtig forstået årsagen til denne ‘følen-sig-skanaliseret’.  Well, – jeg har jo været beskyldt for det ene og det andet, dog aldrig for pædofili, som det for nylig er sket med min efternavne-bror Brian Holm. Nu læser jeg imidlertid i ‘JyllandsPosten’:  ” Chef bakker op om Brian Holm!”  Denne chef citerer, hvad der indtil nu har været gældende i vort fædreland, – undtagen i fædrelandets katolske kirke: –  At man er uskyldig indtil det modsatte er bevist . Sådan handler en retsindig chef.
http://jyllands-posten.dk/sport/cykling/ECE6774868/chef-star-bag-sexanklaget-brian-holm?ref=eblistermest

Den 11. oktober 2010 fik jeg meddelelse fra politiet om, at der ikke ville blive rejst tiltale mod mig. Altså har jeg aldrig været anklaget, ‘kun’  beskyldt,  men, – sagt mellem os, – det er osse rigeligt. Den såkaldte kirkelige forundersøgelse efter kirkerettens § 1717, – som ifølge samme ret skal foregå i yderste diskretion, så den mistænkte ikke får sit gode navn og  ry ødelagt, førte heller ikke til rejsning af en kirkretssag, Til gengæld fremmede den, idet reglen om diskretion groft blev tilsidesat, på effektiv  måde  ødelæggelsen af flere præsters gode ry, noget ingen af os nogensinde vil kunne lægge fuldstændig bag os.

At jeg er dén, det er gået mest ud over, er vist velkendt. I går fik jeg så et eksempel på, hvor langt ødelæggelsen rækker, idet KD netop  har bragt en artikel af mig og afsluttende underskrevet mig som  ‘tidligere katolsk præst’, hvilket iflg.efterfølgende ubehagelig debat med en ubehagelig debatredaktør skyldes den offentliggørelse af ovenstående personaleforhold, som bispedømmet udlagde på deres officielle hjemmeside ultimo juni 2012 og som allerede den gang udløste følgende kommentar fra et ungt ægtepar i menigheden i Kalundborg: “Så er der åbnet for fri mobning!”  Det fik jeg i hvert fald at mærke i forgårs, da samme debatredaktør mente at kunne meddele mig, at jeg da havde  stået på vippen til at ‘miste kjole og krave’. Netop derfor er en sådan ‘falsk underskrift’ ganske belastende for mig. Og den medbragte da osse undren og spørgsmål på Facebook.

Nu har min advokat imidlertid, – ikke bispedømmets informationschef, – sørget for en rettelse i den retskafne avis, som  i dag fredag kan læses på side 3.

Men nu tilbage til de sig-følte-skandaliserede. . .  både, dem der udtrykker det og dem, der dækker sig bag dem.  I lørdags (d. 31 maj) fik jeg ifølge en artikel i KD en måske dækkende forklaring på fænomenet . . .  I en artikel på siden ‘Liv & Sjæl’  udtaler professor ved Syddansk universitet cand. phil. Johannes Nørgaard Frandsen følgende:

 “VI ELSKER SKANDALEN! Hvis jeg kan blive rigtig forarget, så bekræfter jeg min egen norm om, at sådan er jeg godt nok ikke selv. Skandalens forargelse gør ‘os andre’ til pæne mennesker!”

Morten Dige, lektor i etik og moralfilosofi ved Aarhus Universitet, tilføjer så ‘frynsegoderne’ ved denne følen-sig-retskaffen, nemlig:  skadefryden og selvgodheden ..

Mon ikke han glemte: Misundelsen ..??

Fordi det lader til, at der er mere i bispe-posen end ‘sagerne’, – som jo siden april 2011 ikke længere eksisterer, men som biskoppen ikke desto mindre vedvarende nævner

Sådan tilskrev  generalvikaren mig for ca. fem måneder siden:  “For at give dig en forklaring på, hvorfor biskoppen (og hans rådgivere) har følt det nødvendigt at begrænse din offentlige optræden i Kirken:  Hvor Stephen er, er der kun plads for andre på hans præmisser. Det går bare ikke! Jeg medgiver dig alle dine kreative evner – og de er virkeligt mange – men din ydmyghed og evne til at indordne dig er meget beskeden. Du stiller os derfor overfor valget mellem at acceptere dine specielle evner med den virkning, at du er i centrum, eller helt at begrænse din optræden!

Nå! … Er det nu sådan, det hænger sammen? Jeg troede det var skandaliserings-følelsen, som biskoppens brev nævner..?  Men nu erfarer jeg så gennem skrivelsen fra generalvikaren, at det er noget ganske andet, der er sagens kærne: Sådan som jeg ér, – og det ka’ da godt være, at generalvikaren i det mindste et stykke har ret i sin ‘analyse’, –  gør, er der ikke er plads til mig i den sandkasse, som den katolske kirke i Danmark er godt på vej til at udvikle sig til. Min skovl er åbenbar for stor.  Jeg fylder ‘for meget’. Det blev i øvrigt osse skudt Lotte Heise i skoene. Hun kvitterede ved at spørge, om det måske var, fordi de pågældende selv fyldte for lidt???  Når det drejer sig om mig, lader det til, at Sandemoses ‘Jantelov’  har lisså stor, ja næsten større gyldighed end Jahwes 10 bud efter Jesu udlægning, for ikke at tale om kirkeretten.

Jantelovens 10 bud:

  1. Du skal ikke tro, du er noget.
  2. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os.
  3. Du skal ikke tro, at du er klogere end os.
  4. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os.
  5. Du skal ikke tro, at du ved mere end os.
  6. Du skal ikke tro, at du er mere end os.
  7. Du skal ikke tro, at du dur til noget.
  8. Du skal ikke le ad os.
  9. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig.
  10. Du skal ikke tro, at du kan lære os noget.

– hertil kommer et ellevte i Jantes straffelov, formuleret som et spørgsmål:

11. Du tror måske ikke at jeg ved noget om dig?

Morten Fester Thaysen er sognepræst i Varde (var det Varde? ja, det var det). Han stod for ‘søndagsordet’ i samme avisudgave, en betragtning over sidste del af Jesu ypperstepræstelige bøn, gengivet i Johannes-evangeliets 17. kapitel, hvoraf vi som søndagsevangelium havde samme bøns første del. Sidste del handler om enhed, og jeg vil her viderebringe et par udsnit af Mortens betragtninger, hvori jeg finder mere evangelium end i både biskoppens og generalvikarens brev:

Ef­ter­hån­den bli­ver Jesu ord: ‘et’  forvræn­get. Man kan næ­sten høre Hit­ler skri­ge: ”Et rige, ét folk, én fører.” At være ”ét” be­ty­der plud­se­ligt at være ”ens”. At være ”ét” er at være en uni­for­me­ret par­ti­sol­dat, der mar­che­rer i takt. At være ”ét” be­ty­der også, at dem, der ikke be­væ­ger sig i takt, skal ud­ryd­des.

Ordet ”ét” bli­ver et død­sens­far­ligt ord.

Men Jesus taler om at være ”ét” i Guds kær­lig­hed. Jesus vil netop ikke, at vi skal være ens. Han beder jo for di­scip­le­ne, som er så for­skel­li­ge, som nogen kan være.  Al­li­ge­vel beder han om, at de må blive ”ét” men ”ét” i deres for­skel­lig­hed. Kær­lig­he­den vil gøre dem ”ét” og sam­ti­dig fri til at leve i for­skel­lig­hed.

For­skel­len er ty­de­lig. Er vi ”ét” i be­tyd­nin­gen af at være ens, mar­che­rer vi i takt som sol­da­ter i grå uni­for­mer. Er det Guds kær­lig­hed, der gør os ”ét”, vil en af os plud­se­lig stik­ke af fra ge­led­det og be­gyn­de at danse. Den takt­fa­ste march for­vand­les til et dan­sen­de kar­ne­val af for­skel­li­ge men­ne­sker. Et far­ve­rigt kar­ne­val, hvor der bli­ver vendt op og ned på rol­ler­ne. Den for­ned­re­de bli­ver op­hø­jet, og den op­hø­je­de bli­ver for­ned­ret. Alt bli­ver nyt i Gud.

Sådan skal ver­den kende Guds kær­lig­hed.

I pinsemessens  introitus hedder det:
Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er blevet os givet.  Og Paulus fortæller os om, hvilke vidunderlige frugter Guds Ånd kan undfange og lade fremvokse i vore hjerter.. .  Når det drejer sig om fysisk frugt-frembringelse har kirken en klar lære om brug af prævention. Mon ikke den burde udvide sit forbud  til osse at omfatte brug af åndelig prævention??

Reklamer

1 thought on “– tidligere katolsk præst

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s