Den korsfæstedes ophøjelse . .

Først noget rent historisk, – ikke ‘historien’ om kejserinde Helena, der finder Jesu kors (?) og siden højtideligt lader det opstille i den ny gravkirke i Jerusalem, – men et afsnit, taget fra noget så banalt som en lærebog fra 1961  for gymnasieelever, – med titlen “Kampen om kristendommen”. Jeg citerer fra side 24/25:

“Det er påfaldende, at dét, der fremfor noget andet kom til at stå som det egentlige Jesusbillede, krucifikset, først blev til efter at kirken havde bestået et halvt årtusinde. Selve korstegnet var taget i brug som symbol i kirkerne, men først i 500-tallet bliver de tidligste korsfæstelsesbilleder til. Det er ikke en realistisk gengivelse af, hvad der skete langfredag. Jesus står med udbredte arme med korset som baggrund. Hovedet er løftet og blikket er rettet fremad. Der er ro og værdighed over skikkelsen. Denne type billeder, som blev til i Syrien, er forbillede for det såkaldt romanske krucifiks. Det var dette Jesus-billede vore vikinger mødte ude i Europa og som de selv anskaffer sig efter at have antaget kristendommen (Jellingestenens krucifiks). Det er dén Jesus, der har sejret over døden. Tornekronen er blevet en kongekrone (Åby-korset). . .  I slutningen af 1200-tallet dukker en  ny type krucifikser og korsfæstelsesbilleder op: Det lidelsesfulde bliver det fremherskende. Her møder man ingen uvilje mod korsdødens smerte og ynkværdighed. Tværtimod gør man sig umage med at tydeliggøre elendigheden. Den magre krop er klynget op på korset, det bløder voldsomt fra tornekrone og naglegab. . . Renæssancen mildner i nogen grad det gotiske Jesusbillede, men stort set bliver de følgende århundredes korsfæstelsesbilleder præget af gotikkens lidende og forpinte Kristus, overgivet i synderes og spotteres hænder. Det er nok den lidende frelser på korset, dog ikke gotikkens ynkelige magre og blødende Jesus, men en atletisk krop, der, omend naglet til korset, udråber en vis form for harmoni… .  I vor egen tid har en reaktion gjort sig gældende. Flere kunstnere har skabt Jesusbilleder, der griber tilbage til middelalderens kunst. Hvordan Jesus i virkeligheden har set ud, ved vi ikke, men det må formodes, at han ikke har lignet de billeder vi kender…
(- se nedenstående illustration fra et billedgalleri på de vestsjællandske menigheders hjemmeside)

Med disse ret så kloge ord in-mente vender jeg mig nu tIl det udmærkede hjælpe-materiale til præsternes forberedelse af søndagsgudstjenesten, som  pastor Guido Kreienbühl og Carly Mayholm, – sidstnævnte uddannet hos montfortanerne i Oirschot-NL, – i sin tid udgav, og som jeg personligt igen og igen lader mig inspirere af. I forbindelse med den kommende søndags fejring af festen med det lidt mærkelige navn ‘Korsets ophøjelse’  forelægges os to prædikener af  Pierre Stutz, schweizisk teolog, født 1953.  Lad mig som optakt til festen videregive følgende passager:

“Kristne, der lever i korsets skygge, dvs udelukkende fokuserer på korsets signaler om lidelse og død, lever i en pervers og livsfjendsk verden. For dem er korset aldrig blevet ophøjet til dét, det i virkeligheden ér: et sejrens og kærlighedens symbol . . . Gud forhindrede mennesket i Edens have i at spise af livets træ, men ved Jesus Messias tilbød han os at ‘spise’ af korsets træ, der forener os med Gud og giver dét evige liv i Gud, som mennesket i Edens have selv ville tilrane sig. For os kristne skal korset ikke være lidelsens og dødens symbol, det ér og kan ikke være andet end dét livets træ, som Gud i sin kærlighed og visdom har givet os at få del i. Det er sejrens symbol, for Guds kærlighed vil sejre. Derom kan der aldrig være tvivl om! Amen!”

I hvert fald er det dét, vi skal fejre på søndag.

I en prædiken den 14. september 1997 i Horsens sagde præmonstratenser-præsten Raymond Minnaert bl. a.:

“At idealise korset har tit til følge, at man som menneske holder op med at modsætte sig lidelsen. At man bare lader uret ske, mens man passivt ser til og håber på et bedre liv i himlen. Men Jesu frelsende kors har ikke at gøre med passivitet. Det var konsekvensen af hans modstand mod uretfærlighed og lidelse, diskrimination og ufrihed, – ikke nogen mystifikation af lidelsen.”

Den hellige Montfort siger: “Visdommen er korset og korset er visdommen.” Men når Montfort taler om Visdommen, er det ikke om et abstrakt begreb, men om en levende person, nemlig Guds menneskevordne Visdom, som er Jesus Kristus (1. kor. 1, 30). Dét, han således strengt taget siger, er:  Kristus er korset og korset er Kristus. Derfor ville det være langt klarere, hvis festen på søndag hed: “Den korsfæstedes ophøjelse”, –  i forlængelse af Jesu ord, da han beskrev den død, han skulle dø: “NU fældes der dom over denne verden. NU skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet OPHØJET fra jorden vil jeg drage alle til mig” (Joh. 12, 31-32).

Konklusion: Kristus er så tæt forbundet med korset, at man aldrig kan tale om den opstandne uden at tale om den korsfæstede, men heller aldrig kan tale om den korsfæstede uden at tale om den opstandne. Den opstandne ér den korsfæstede, han fremviser sine naglegab. Men på samme måde ér den korsfæstede den opstandne. Opstandelsen begynder ikke efter korsfæstelsen.  Opstandelsen ‘begynder’ i korsfæstelsen. Opstandelsen begynder på korset. Til den medkorsfæstede røver siger Jesus: “Allerede i dag!”. Det er i sin død på korset, at Jesus ‘ud-ånder’, dvs. udsender Helligånden, og det er i sin død på korset, at Jesus sluttelig siger: “Det ER fuldbragt!”, ikke: det bli’r fuldbragt peu-en-peu.  Påskedag er i virkeligheden langfredag kl. 15, hvor de på halv stang vejende Dannebrogsflag hejses til tops, – omend det  først, pga. sabbaten, blev ‘opdaget’ på trediedagen. ‘Trediedagen’, der nævnes i trosbekendelsen, er ikke en matematisk tidsangivelse, men et udtryk for fuldkommenhed.(Hos. 6, 2).

Gud er den eneste, der kan dø uden at miste livet, eller, sagt anderledes: Gud er den eneste, der kan miste livet uden at dø.

Og korset er mere end et henrettelsesinstrument. Det er en konstruktion, i hvis centrum paradokser (modsætninger) smelter sammen og ophæves: Lodret og vandret, og, – siden Kristus har hængt på det, – liv og død, lys og mørke, godhed og ondskab, fornedrelse og ophøjelse. At fatte netop den dybe forbindelse mellem fornedrelse og ophøjelse og erkende, at netop i fornedrelsen begynder ophøjelsen, er den glædelige og befriende realitet, vi skal fejre nu på søndag den 14. september.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s