. . . født af jomfru Maria!

Måske forventer I, kære venner, at jeg på nytårsdag indledningsvis ønsker godt nytår! Det har jeg da heller ikke spor imod! Ikke desto mindre må jeg så samtidig påpege, at vi i kirken nytårsdag ikke er forsamlede for at fejre nytår. Dét gjorde kirken cirka en måneds tid tidligere, da vi fejrede 1. søndag i advent og sang: “Vær velkommen, Herrens år!”

I kirken fejrer vi en 01. januar: 8. juledag. De første syv juledage  har vi betragtet: Gud har i Jesus Kristus ladet sig føde som menneske på denne jord.  På 8. juledag vender vi med kirken blikket mod hende, der har født os vor Herre Jesus Kristus og fejrer festen for: Jomfru Maria, Guds Moder.

Men lad os bare et øjeblik vende tilbage til dét med nytåret. Og se, hvor forskelligt det har været historien igennem.
Først det kirkelige, begyndende 1. søndag i advent. Men sådan har det ikke altid været. Tidligere har kirkeåret begyndt juledag.
Så det borgerlige, begyndende 1. januar. Men sådan har det ikke altid været …
Har I nogensinde overvejet månedsnavnene: september – oktober – november – december??? De to første kan sammenholdes med kendte musik-interval-udtryk: en septim og en oktav = 7 og 8  toner. de fleste véd, at en novene er en bøn gennem 9 dage og at en decimeter er lig med 10 cm. Er det ikke mærkeligt, at månederne 9-10-11-12 i virkeligheden hedder 7-8-9-10? Nej det er ikke mærkeligt, for indtil romerkejser Julius Cæsar i år 45 afskaffede den gamle romerske kalender og indførte den julianske, var det nytår 1. marts. Så passer pengene, og pludselig forstår man de manglende dage i februar. For øvrigt var det middelalderen igennem mange steder nytårsdag Mariæ bebudelsesdag den 25. marts. Faktisk ret så meningsfyldt.

Men nu fra dette kun overfladiske nytårs-ex-kursus tilbage til  8. juledag, til festen for jomfru Maria,  Guds Moder.
Jomfru Maria! Guds Moder! … Umiddelbart to vrøvleudsagn:
Ingen kvinde kan være jomfru, når hun har født et barn.
Og intet menneske kan være mor til Gud, som var til før verden blev skabt og mennesket blev til.
Ikke desto mindre fejrer vi 1. januar festen for jomfru Maria, Guds Moder.
Der er noget, der hedder dogme-film. I dag fejrer vi en dobbelt dogmefest:

  1. Maria er Guds moder
  2. Maria er ‘semper virgo’, altid jomfru, -. før, under og efter at have født vor Herre Jesus Kristus

To dogmer! to trossandheder! Værsgo’ og spis!  (der er fire  Maria-dogmer, de øvrige er: 3.-Maria er fra sin undfangelse af uden synd og:  4. hun er i sin død som fuldt og helt menneske optaget i Guds himmel).

Med lad os nu beskæftige os med dét, vi fejrer 1. januar:

I kirkens første tid var der forskellige opfattelser af, hvem Jesus var. Med megen vægt blev han forkyndt som værende et menneske, måske det bedste menneske, som nogensinde har levet på  jorden,.- men  kun et menneske. Andre holdt på at Jesus fuldt og helt var Gud og bare var ‘klædt ud’ som menneske.  Hvad var nu rigtigt?  I 325 afholdtes et koncil i byen Nicea. Her skulle man under Helligåndens vejledning finde frem til den af Kristus lovede sandhed. Resultatet blev, at det fastsloges, at Jesus er 100%  Gud og 100% menneske og det er det eneste sted i regning og matematik, at 100 + 100 kun gi’r 100. En trosbekendelse blev formuleret og i dén hedder det om Jesus, at han er “Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af den sande Gud!” og videre, at han: “er nedsteget fra himlen og har påtaget sig kød ved Helligånden af jomfru Maria og er blevet menneske!” Koncilet i Efesus hundrede år senere (431) bekræftede alt dette. Men nye tiltag, der påstod, at Jesus blot var menneske, havde igen set dagens lys.  Koncilet bekræftede imidlertid, hvad var der var vedtaget i Nikea, og nu blev der sat en trumf på: At Jesus er et menneske kan enhver se, blot ved at kikke på ham. At han osse er ‘sand Gud af den sande Gud’, må erkendes. For at understøtte dette afgørende element i forkyndelsen blev det nu besluttet at give jomfru Maria titlen ‘Gudføderske’. Men den, der føder,  bli’r mor, derfor det sprogligt  lidt lettere: Guds Moder. Titlen blev således ikke givet Maria for hendes egen skyld og til hendes egen ære, men for hendes søns skyld, til beskyttelse og befordring af  den trossandhed: At ham, Maria har født, ikke  blot er et menneske, men samtidig fuldt og helt Gud. Og når han er dét, så er Maria i den forstand og i sandhed:  GUDS MODER.

Intet menneske, der dagligt beder sit ‘Hil dig Maria’ og afrunder med ordene: “Hellige Maria, Guds moder ..”  kan være eller komme i tvivl om, at ham, som hun har født,  ikke bare er sandt menneske, men osse sand Gud!  Guds åbenbaring af sig selv!

Hvordan kunne det nu være, at det lige netop blev Maria fra Nazareth, som Gud udvalgte til at føde ham ind i verden. Ja, det véd kun Gud selv, men vi véd, at han fra evighed af har udvalgt hende og fra  hendes allerførste begyndelses øjeblik holdt sin beskyttende hånd over hende og holdt arvesynden borte fra hende. Hun er fuld af nåde! I kraft et dette nådevæld lykkedes det for hende, ikke at lade al det berøre hende, som ‘pletter’ os: vores egoisme, vores mistillid til Gud, vores venden ham ryggen. Ved bebudelsen stolede hun helt og fuldt  på englens ord og bad ikke Gud om at finde en anden, fordi det kom på  tværs af, hvad hun ellers havde tænkt sig og at det nok heller ikke lige ville falde i Josefs smag.. Ved fødslen i kostalden i Betlehem var hun ikke et øjeblik  i tvivl om, at hun havde født himlens kongesøn. Under hans offentlige virke, hvor han som oftest blev afvist, tvivlede hun ikke, og da hun stod under korset og fiaskoen ikke var til at skjule var hun sikker på, at det englen have sagt, ville gå i opfyldelse. Er détte, at hun livet igennem ikke har ladet sig berøre (jeg bruger med vilje dette ord), af egoisme, tvivl, mistillid til Gud, venden sig bort fra ham,  ikke nok til at kunne bekende Maria som ALTID JOMFRU:  før, under og efter Jesu fødsel??  Hendes forhold til Josef er i lyset af det netop sagte uinteressant. Afdøde pastor Peter Schindler udtrykte engang: “En go’ søn interesserer sig ikke for sin mors seksualliv!” I min verden er jomfruelighed ikke lig med snerpet seksualitet. Den er noget meget større end dét at kunne stå for en lægelig undersøgelse. Siger Jesus dog selv: “Hvad der fødes af kød, er kød.  Hvad der fødes af ånd, er ånd! (Joh. 3, 6).  Derfor har jeg ikke det ringeste problem med sætningen: “Født af JOMFRU Maria!”

Hvad skal vi nu bruge alt dette til?
Vi skal huske, at hvad der siges om Maria, gerne på én eller anden måde skal kunne siges osse om os. For Maria er et menneske. Hun er én af os!  Vi skal forene os med hende i hendes jomfruelighed og tilegne os af den, så Gud mere og mere kan komme til i os, – så hans Helligånd kan danne Kristus i os,-  så han kan fødes i os. Dette er jo vores kald som kristne: med Paulus at kunne sige: “Ikke længere jeg lever, men Kristus lever i mig!” (Gal. 2,20). Men Jesus Kristus, – og det er godt at høre dét på nytårsdagen, – er den samme i går og i dag, ja til evig tid, – hedder det i hebræerbrevet (13, 8) Osse i mig gælder det, at Kristus undfanges ved Helligånden og fødes af jomfru Maria! “Og Jesus så rundt  på dém, der sad omkring ham og sagde: ‘Se, her er min mor og min familie. For dén, som gør Guds vilje, er min bror, min søster og min mor’ !” (Mark. 3, 34-35).

Og lad os så slutte. hvor vi begyndte: Ved nytåret. Da 2. vatikankoncils liturgister besluttede at flytte festen for jomfru Maria moderværdighed fra en stilfærdig mindedag den 11. oktober til en højfest den 01. januar jublede vores nu afdøde medbroder i Kalundborg, pater Joseph Mesters SMM i sit tidsskrift ‘Ave Maria’ og skrev en artikel med stor overskrift: “ÅRET BEGYNDER MED MARIA!”. Ja selvfølgelig! Det hele er jo begyndt med hende. Sankt Louis-Marie de Montfort siger sin afhandling om den ægte Maria-fromhed: “Verdens frelse er begyndt gennem den hellige jomfru Maria. Gennem hende vil den osse blive fuldendt!..”

Amen.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s