Moralsk panik

–  er en definition på kirkens håndtering af misbrugs-beskyldningerne for fem år siden, som jeg ikke har hørt før. Men den fik jeg uventet at høre, da jeg i torsdags overværede en af sognepræst og menighedsråd arrangeret debataften i Skt. Ansgars Domkirke, – som et led i de mange arrangementer, som man så fint har stablet på benene i anledning af 150-års-dagen for samme kirkes højtidelige indvielse (konsekration) .

Arrangementet var i den af kirken udgivede folder beskrevet således:

Input udefra — Debataften i kirken.
Et panel af ikke-katolikker debatterer hvad Den katolske Kirke kan gøre bedre og hvilke værdier den bør holde fast på. Panelet består af Mette Bock, Erik Meier Carlsen, Sørine Gotfredsen og Ulla Terkelsen. Nyhedschef Jeppe Duvå er ordstyrer.

At Ulla Terkelsen udeblev, kunne vi næsten have forudset. TV2 har ikke kunnet undvære hende i den aktuelle situation. Ikke desto mindre blev aftenen udmærket, for næsten efterhånden lisså kendte Sørine Gotfredsen, præst i folkekirken, var der! Og hun er ganske enkelt fantastisk. Mette Boch fra Liberal Alliance.. nåja . . hvor meget hun forstår af det hele, forbli’r et spørgsmål, men hun er jo osse politiker . . .

Og så var der Erik Meier Carlsen, journalist og forfatter, – og iøvrigt buddhist. Han var mig ikke bekendt, men han blev for mig, – i mine særlige omstændigheder, –  aftenens glædelige overraskelse, da han kom med en (rand)bemærkning vedrørende et tema, som jeg ikke havde forventet mig at høre nogetsomhelst om denne aften.  I forbindelse med de tidens udfordringer, som den katolske kirke står i, sagde han:

“For nogle år siden engagerede jeg mig i debatten om den moralske panik i anledning af påståede seksuelle overgreb indenfor den katolske kirke, osse i Danmark. Kendetegnende for en sådan panik ér, at den på tragisk vis drukner alle hensyn til saglighed, kendsgerninger og de anklagedes retssikkerhed . . “

Efter at have påpeget, at ‘fænomenet’ ikke havde været mere udbredt i den katolske kirke end alle mulige andre steder, ikke hyppigere for cølibatet end for ikke-cølibatet, konkluderede han:

“Den katolske kirkes særlige udfordring er nok præstestandens hellighed, der er blevet fortolket som moralsk overlegenhed, hvilket kun i de gunstigste tilfælde har været realitet!”

Jeg troede knap mine egne ører. Overvældet over endelig at høre virkeligheden præcist formuleret i så få sætninger. Moralsk panik . . påståede overgreb… tragisk vis .. de anklagedes retssikkerhed….

Godt, at netop disse sætninger blev udtalt: i domkirken. Osse i påhør af dén ordstyrer, der for små to år siden hindrede optagelse i KD af et fra et menighedsmedlem indsendt portrætindlæg i anledning af min runde fødselsdag

Tak til Erik Meier Carlsen.