Chikanerede præster mangler hjælp

– sådan lyder en forsideoverskrift i KD den 16. december, – over en artikel af journalist Christian Birk. Jeg kan kun være enig!

Brødoverskriften præciserer: Trusler og forfølgelse af præster er et stigende problem. . . Der mangler central indsats for at håndtere problemet.

Nu er jeg endnu mere enig! Og andre præster sammen med mig!

Et citat fra artiklen bringes fremhævet: Præster har meget vide grænser for, hvilke problemer de vil gå ind i, og derfor er de også meget sårbare, hvis nogen vil dem ondt.

– som talt ud af dén erfaring, som jeg personlig her gjort. Der ér vitterlig folk, som vil én ondt!

Vi er i adventstiden og hører i denne tid med glæde profeten Esaias’ forudsigelse: “Se, en ung kvinde skal undfange og føde en søn, og hans navn skal være Immanuel!”  Vi hører denne forudsigelse som pegende hen på Jesus Messias. Men det var helt ærligt ikke dét, Esaias skulle formidle, da han nævnte det for kong Akaz. Det så sort ud for Judas folk, og i stedet for at sætte sin lid til Jahwe søgte Akaz alle mulige politiske løsninger, fine såvel som ufine.  I den situation meddeler profeten, at Gud, – trods Akaz manglende tillid, –  vil sætte sig igennem. Og  dette, at den unge kvinde bliver gravid (nogle oversætter ved: ér gravid) og indenfor overskuelig fremtid føder en søn, er et tegn på, at Gud ikke har glemt sit folk. Tværtimod vil det ret hurtigt være slut med Akaz’ fjender. Derfor skal barnets navn være Immanuel = Gud er med os!

Misbruget af teksten er nok grundlagt af evangelisten Matthæus, som i sit evangelium nævner det i forbindelse med Jesu fødsel. For sit publikum: Kristne, som har en jødisk baggrund, vil han ud fra GT ‘bevise’ at det, der sker nu, de facto er forudsagt af profeterne.  I dag kalder man noget sådant ‘citatfusk’. Og så alligevel: En profet kan, – guddommelig inspireret, –  sige mere end han selv er klar over. For godt nok fik Messias det for ham bestemte navn ‘Jesus ‘, – og ikke ‘Immanuel’. Ikke desto mindre: Hvornår har Gud været mere med os, end da han blev én af os???

Jeg nævner dette ‘advents-eksempel’, fordi jeg i dette opslag gør mig skyldig i samme ‘citatfusk’ som Matthæus. Christian Birks artikel handler nemlig om ekstern chikane af folkekirke-præster, men  jeg videregiver citaterne som udtryk for den interne chikane, jeg som katolsk præst selv har oplevet og oplever, – fordi citaterne i min situation passer som fod i hose. Hermed anfører jeg, at Christian Birk har sagt mere end han selv er klar over.

I Birks artikel nævnes ‘Præsteforeningen’ Forskellige præster i folkekirken gi’r udtryk for, at den ikke er meget bevendt,  men den eksisterer. En slags ‘forum’, som præstene kan ty til, hvis de ønsker beskyttelse såvel i interne som i externe sager.

Vi katolske præster kender ikke til noget sådant. Klager over kirkelige overordnede skal ske til andre kirkelige overordnede af lidt højere rang. At noget sådant ikke fungerer, – at klager over kirken skal rettes til kirken, – har man forlængst fundet ud af hos politiet. De har konstateret, at klager over politiet naturligvis ikke kan adresseres til .. politiet. Derfor eksisterer der den instans, der hedder ‘den uafhængige politiklagemyndighed’, hvortil man henvender sig, hvis man vil klage over politiet. Tænk, hvis der var noget, der hed: ‘Den uafhængige kirkeklagemyndighed’, hvor uvildige kunne se på, hvordan kirkelige overordnede indimellem chikanerer deres underordnede og under påberåbelse af lydighed gør sig skyldige i magtmisbrug. I sandhed, disse underordnede mangler hjælp. For der  mangler central indsats for at håndtere problemet.

Sjovt nok var der dagen før i TV-ØST et indslag om dårligt arbejdsmiljø i Stevns kommune. Her kunne man osse have (mis)brugt ovenstående citater ved blot at udskifte ordet ‘præster’ med ‘ansatte’. Vi hørte om sygemeldinger, om bred utilfredshed, som de fleste ansatte ikke turde diagnostisere, men hvor enkelte havde fået nok og mod nok til at udtrykke, at årsagen er borgmesteren og kommunaldirektøren. Og sådan ér det: Når toppen er ‘rådden’ trænger det ned og forgifter en hel virksomhed.  Nu skal arbejdstilsynet se på forholdene. Det er aldrig god reklame for en virksomhed, hvor det viser sig nødvendigt, at arbejdstilsynet skal tale med hver enkelt ansat. Jeg kender en anden virksomhed, hvor dette osse har fundet sted  . . . .

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s