– det er skidt derude!

Omend varm forsvarer af pave Paul VIs messebog af 1970 er jeg dog ikke blind for, at ikke alt er lige vellykket.

Således har jeg på et tidligere tidspunkt (april 2015) på denne blog påpeget, at jeg (og mange flere) mener,  at påskenats-liturgien, som er årets vigtigste gudstjeneste, ikke er vellykket.

Og det samme gælder den forestående fest: Candelarum missæ = Kyndelmisse = kærtemesse = messe, hvor kærterne (lysene) indvies. (på jysk: kjørmes). Tidligere hed festen ‘Mariæ renselse’, nu langt bedre betegnet som: ‘In præsentatione Domini’ = Herrens frembærelse ( i Jerusalems tempel.) . . .

Jeg blev som 13/14-årig katolik. . .  I Svendborg under pastor Niels Th. Hansen, det udmærkede menneske. Han lagde i mig en grundvold, som har været bæredygtig mit liv igennem. Jeg har hans billede hængende på mit værelse, og i arv er, da jeg blev præst, tilgået mig hans kalk, som jeg med mellemrum benytter, – senest i går, hvor jeg med en lille gruppe fejrede messe på Omø.

I 1967 kunne pastor Hansen ikke mere, og en ny sognepræst kom til: Wilhelm Nölke. Det var ikke morsomt, for i min verden skulle alt forblive som det vár i pastor Hansens tid. Men det syntes pastor Nölke ikke.

Som f. eks. ugen før den første Kyndelmisse, som skulle fejres i pastor Nölkes regi. Jeg var ministrant og sagde til ham: “Nu på søndag er det Kyndelmisse, og så skal vi jo begynde med lysvielse! . . ” “Nej, det skal vi ikke!”, – sagde pastor Nölke. “Vi begynder messen ganske almindeligt, hører læsningen og kommer så til evangeliet om den gamle Simeon, som siger om det lille Jesusbarn, at han er verdens lys. Når vi har hørt dét, fortæller jeg i min prædiken om, at Jesus som voksen mand bekræftede Simeons påstand ved om sig selv at sige: “Jeg er verdens lys”. Men ikke bare dét: Til sine disciple sagde han: “I! I er verdens lys!” Og når vi har hørt dét, tager vi lys i hænderne. jeg indvier dem og vi holder procession for at vise:
1) at vi vil følge hám, der er verdens lys, efter
2) at vi vil demonstrere, at dét lys, som Kristus ér, skal vi bære ud i verden!”

“Nå”, sagde jeg og indvendte, at liturgien jo foreskriver, at  . . . Det var han ligeglad med. Det blev som han havde sagt.

Efter gudstjenesten overgav jeg mig. Det var nemlig perfekt. Logisk opbygget og meget sigende.

Nu havde jeg så håbet, at den ny messebog, som uventet har flyttet askeonsdags askevielse væk fra gudstjenestens begyndelsen til efter evangeliet, havde gjort det samme med Kyndelmisses lysvielse, – men  nej. I stedet er det blevet værre. Uden at tage hensyn til, at den katolske kirke osse er præsent i egne, hvor solen ikke altid skinner, hvor der er noget, der hedder kold vinter med blæst og sne, foreskriver man  nu som norm, at der skal foretages lysvielse, – uden nogensomhelt kvalificeret forberedelse, bortset fra en kort introduktion, trykt i messebogen – et andet sted end i kirken, f. eks. i menighedssalen. Så skal de indviede tændte kærter under sang bæres i procession fra indvielsesstedet til kirken, hvor messen skal begynde med Gloria. (- åbenbart har man ikke syndet i ugen op til Kyndelmisse).

Et par gange har jeg oplevet det, . .  og hvilken liturgisk jammer . . Indvielse af lysene i menighedssalen, – mellem kaffekopper og småkager.  Så ud i kulden, blæsten og evt fygesne med de tændte kærter, som vejrforholdene normalt sørger for at slukke inden man overhovedet er kommet i gang.  Man bevæger sig frem med et slukket lys i hånden forbi de parkerede biler. Og sangen? . . uden musikledsagelse . .Man kan vel forudsige, hvordan den bli’r, – ganske særligt i et land, hvor fællessang ikke længere er det mest almindelige, –  den når ihvertfald ikke til knæene på dét, som det underkvalificerede sangkor “Den halve lunge” ville kunne præstere  . . Og så pludselig er der ikke flere vers. Der er valgt en salme med fire korte vers. Og man er kun nået halvvejs . . Hva’ nu? Åhr, vi synger den bare en gang til  . . . Liturgi, når den er værst.

Blicher synger i sin Kyndelmisse-sang: “Det er hvidt herude”. Det er det ikke altid omkring 02. februar, omend midvinter, jvf. Brorson: ‘Dagene længes, vinteren strenges’ .  Men ihvertfald er Blichers tekstlinje dækkende for de Kyndelmisse-processioner, som jeg efter den ny messebogs ritus har oplevet, – med en lille ændring: “Det er skidt derude!”

Nej, kære pastor Nölke. Du lærte mig i 1967, – tre år før vi fik den nuværende messebog, hvordan man logisk fejrer Kyndelmisse. Du omvendte mig, og siden 1984,  i  hele min tid som præst, har jeg ikke bevæget mig væk fra dét, du lærte mig.

Det gjorde jeg ikke i går den 02. februar på Omø, og det gør jeg heller ikke i weekenden i Skt. Montforts kapel i Sorø.

Ved lysceremonien synger vi min udvidede udgave af “Adorna thalamum tuum Sion” fra 800-tallet, på dansk af Halfdan Kejser. Udvidet de 4 vers i Lovsang til ialt  7, – vers nok til en procession. Den lyder således og må gerne kopieres:

 

Sion, smyk dit brudekammer, mød din Konge og din Gud,
mens de tændte kærters flamme om din højtid bærer bud.
Jesus Krist er blandt os alle, Jesus Visdom, ren og prud.
“Lys af Lys” hans navn vi kalde, fryd dig, hans udvalgte brud.

2) Fyrre dage er nu omme siden vi i julens fest
fejred’ Jesu Kristi komme til vor jord som himmelsk gæst.
Jesusbarnet har Maria nu idag til templet bragt,
for at vie det til Herren, som i Mose lov er sagt!

3) Simeon på sine arme tog Marias lille søn.
Fuld af himmelsk kraft og varme lød hans glade takkebøn:
“Hér er barnet, som Gud sendte: Herren over liv og død,
Frelseren, på hvem vi vented’! Hán skal ende verdens nød!”

4) Døden skulle ej han skue, – dét var Helligåndens bud, –
før han under templets bue så den Salvede fra Gud.
Midt i templets folkeskare Simeon sin tak bar frem:
“Herre! Lad din tjener fare nu med fred til livets hjem!

5) Glemt er nøden, slukt er sorgen, for jeg har din frelse set,
dén, som du i tidens morgen har for alle folk beredt.
Barnet, som jeg hér må bære, er Guds lys og herlighed.
Om Gud selv skal han os lære, vidne om hans kærlighed!”

6) Jødedommens dæmring svinder, hedenskabets nat er endt,
Sandheds lys i Jesus skinner, lyset, som Gud selv har tændt.
Dette lys skal vi nu bære ud i verden, hvor vi bor!
Sådan fremmer vi Guds ære, lyser op den hele jord.

7) Kirke! Glædens tid er inde og forenet med din Gud
kan som lys nu selv du skinne,  om hans Visdom bære bud.
Jesus Krist er blandt os alle, Jesus og hans kirke prud.
“Lys af Lys” hans navn vi kalde, fryd dig, hans udvalgte brud!

Reklamer

2 thoughts on “– det er skidt derude!

  1. Det er helt vidunderligt, når der under messefejringer er logik i liturgien, så det hele giver mening. Det er du, p. Stephen, en mester i og du har også altid en plausibel redegørelse for dine handlinger.

  2. PS: I min gennemgang af den nuværende foreskrevne Kyndelmisseliturgi har jeg forsømt at gøre opmærksom på, at den ny messebog osse gi’r mulighed for en discount-udgave, som man kan vælge, hvis man vil undgå kaffekopper og småkager, parkerede biler og samtlige former for februar-vejr. Den hedder på latin:
    Forma altera: Introitus solemnis = Alternativ form: Højtidelig indgang.
    Det har jeg osse oplevet. Det består i, at præsten ved indgangsdøren fortæller folk, at i dag, hvor vi fejrer Kyndelmisse, begynder vi ‘hernedefra’ og be’r så folk tænde deres lys. Når det i spredt fægtning er sket, oplæses den lille indledning fra missalet, indvielsesbønnen over lysene fremsiges og de bestænkes med vievand (så langt vandet når) . Om end folk sidder i bænkene lyder det nu højtideligt: ‘Lad os drage frem i fred!’. hvorefter præsten alene drager frem og de tilstedeværende forsøger at synge “Sion, smyk dit brudekammer”, sandsynligvis uden musikledsagelse, for organist i provinskirkerne er for længst ikke mere en selvfølgelighed.
    Jeg ved godt, det ikke lyder pænt, men jeg fristes til at ironisk at sige “Det er fand’me festligt!”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s