– når galt SKAL være, – atter engang!

På denne sidste oktober-søndag i året 2017 og i de nærmeste dage op til den 01. november, – den autentiske Allehelgensdag, – er der i så at sige alle landets folkekirker, særlige gudstjenester i anledning af 500-års-dagen for den lutherske reformations begyndelse Allehelgensaften den 31. oktober.  Osse TV og radio markerer ret flittigt begivenheden, – omend den lutherske kirkeordning først blev (tvangs)indført i Danmark i 1536, umiddelbart efter Christian IIIs ‘tronbestigelse’.
Så om 19 år skal de i gang igen.

Begivenheden har været ‘fejret’, – vi katolikker vil hellere sige: ‘markeret’ – et år igennem, – lige siden paven sidste år i disse dage i Lunds Domkirke under stor mediebevågenhed mødtes med  repræsentanter fra det lutherske verdensforbund.

Jeg begik dengang et lident skriv på min blog og vil nu, foranlediget af jubilæumsårets clou/afslutning henvise til det, idet jeg mener, at teksten osse kan læses nu, og at jeg faktisk intet har at ændre eller tilføje.
Her er link’et:

https://stephenholm.wordpress.com/2016/10/31/naar-galt-skal-vaere/