Hold ud, hold ud, hold ud !! (27)

 – fortsat, færdiggjort 09. april:

 

  1. Endelig !!
    ‘Thi kendes for ret!’ (I)

Som nævnt i slutningen af kapilet 28:
Den 29. november kl. 09,30 bli’r min sag afgjort af Signaturaen, som er den katolske kirkes højesteret, – faktisk i pave Frans’ navn. Frau Wegan har, som tidligere nævnt, forud fortalt mig, at ingen af de implicerede må være tilstede, hverken anklager eller anklagede, heller ikke deres respektive advokater. Mærkelig procedure. Udfaldet, positivt eller negativt, ‘pars dispositiva’ vil blive givet til advokaterne, først mundtligt og, – efter et par dages forløb, – tilsendt dem skriftligt. I løbet af et par måneder vil dommen i sin fulde udformning, skriftligt blive tilsendt dem, – på latin!

Den 04. modta’r jeg fra Frau Wegan “pars dispositiva”:

Also der Urteilsspruch lautet:

”Affirmative, seu constare de violatione legis in decernendo relate ad decisiones per recursum diei 2 aprilis 2014 apud Congregationem pro Clericis impugnatas”.
Die 29 novembris 2017

Herzlichen Glueckwunsch!
Es dauert einige Zeit bis das geschriebene Urteil erscheint.
Martha Wegan

Jeg forstår ikke en brik. Kun “Herzlichen Glückwunsch!” Det må vel betyde udfald til min fordel? Hvorfor skulle hun ellers ønske mig tillykke?? Straks samme dag videresender jeg  ‘Urteilsspruch’ til min herværende advokat, –  og til hám, som hjalp mig igang med det hele: kirkeretsprofessor ved Universitetet i Münster,  dr. Thomas Schüller:

En time efter min henvendelse modtager jeg følgende fra dr. Schüller:

Lieber Stephen,
Das ist großartig !
Du hast auf der ganzen Linie Recht bekommen
und Dein Bischof muss seine Entscheidung revidieren.
Herzliche Grüße
Thomas Schüller

Nå . . men så må jeg jeg ha’ forstået det rigtigt. At jeg har vundet sagen!
Dét bekræfter dém, som nogle dage senere oversætter for mig:

Domsformuleringen lyder:
Positivt udfald: Der er tale om lovovertrædelse med hensyn til de beslutninger, der den 2. april 2014 gøres indsigelse imod overfor kleruskongregationen.
29. november 2017

Lad os nu se, om Czeslaw Kozon osse i dét stykke er romersk? . . . Og ‘Sandheden tro i kærlighed’?. .  Jeg har forgæves kikket efter nyheden på kirkens hjemmeside, – dér, hvor min forbandelse for fem-et- halvt-år siden flot blev udbasuneret for det ganske land. . .  Og samtidig set efter, om der er kommet en mail fra biskoppen til præstekollegerne?? . . .  Det ér der . . noget méd, at denne eller hin præsts far ligger syg i Langtbortien,  og at vi skal bede for ham . . Hvilken omsorg . .jamen, det gør vi da gerne.

Søndag den 10. december er vi taget til Maribo. Skt. Birgitta Kirke genåbnes med en messe, hvor biskoppen er hovedcelebrant. Forud tilmelder jeg os hos sognepræsten.  Jeg var i slutningen af 80’erne på liturgikomissionens vegne ‘direktør’ for dén restaurering, der bl. a. førte kirkens alterrum til dét, det er forblevet. Ikke desto mindre forhindrer biskoppen  mig i at koncelebrere ved messen. Heller ikke i ind- og udgangs-processionen, hvor to folkekirkepræster er méd, – helt fint, – er der plads til min modbroder og mig, –  ja, ikke engang en plads i kirken var reserveret til os.

Efter messen har vi en kortere samtale. “Du har vel osse hørt fra Rom!”, siger jeg på et tidspunkt til ham. “Nej”, svarer han. “Har du?” Det fortæller  jeg ham så, – osse udfaldet. Og opfordrer ham til at gå hjem og se sine mails rigtigt igennem, fordi jeg helt ærligt ikke tror på hans udsagn. Hvorfor skulle jeg lille præst få forkyndt resultatet og biskoppen  ikke??  Måske ville Kozon lige tjekke, hvad jeg vidste . . .

Mandag d. 18. er det øst-danske præstemøde (Sjælland / Sydhavsøerne ) inviteret i hans Hellerup-palæ. Jeg har ikke lyst til at komme der. Siden får jeg refereret, at udfaldet af min min sag er blevet berørt af hans Excellence. Noget med, at præsterne vel ikke kan ha’ undgået på facebook / blog  at have set, at jeg i Rom vedrørende min sag har fået medhold. Men, tilføjer han, “Sagen er ikke helt afgjort endnu, og indtil da opretholdes restriktionerne omkring Stephen Holm!”

At sagen ikke helt er afgjort endnu, er en direkte løgn. Præsten,  som Kozon har ‘til bords’,  gør som den eneste, omend diskret,  indsigelse overfor ham: “Det ka’ du da ikke!”, siger han til ham. “Se det nu i øjnene, at Stephen Holm har vundet og du har tabt! At det af kirkens Højesteret er kendt ulovligt, hvad du har gjort overfor ham. Og at dommen ikke kan ankes. Så ka’ du da ikke bare fortsætte!”

Såvidt præsten selv! Ingen andre siger noget, – heller ikke den tilstedeværende arbejdsmiljø-repræsentant. Kozon har ved vort møde i Haraldsted i juli kritiseret mig for, i et på min blog bragt essay, at kalde mine kolleger for ‘kastrerede spytslikkere”. Mig synes i skrivende øjeblik, at betegnelsen faktisk viser sig værende ret så dækkende.

Til gengæld var en aldeles tydelig markering blevet mig til del to dage tidligere, idet jeg om aftenen fandt følgende mail i min mailbox:

Godkväll,
Vi skulle vilja bjuda dig och din medbroder att komma och hälsa på oss ett par dagar när det passar för er. Detta för att uttrycke, att vi står helt på din sida. Ta gärna med dina orgelböcker; kanske kan vi besöka en kyrka här i närheten och du kan spela för oss?
Varmt välkommen och God Jul!
Br Jonas Svensson OCD med medbröder
Karmelitbröderne Norraby
Sverige

Karmelitklosteret i Norraby ér dét kloster, som Sveriges biskop Anders, nu kardinal, tilhører. Skyndsomst takker jeg for mail’en. Med glæde ta’r vi imod indbydelsen og lægger os fast på et par dage først i januar.

Tyvende december skriver jeg et takkebrev til pave Frans, – læs statssekretær kardinal Pietro Parolin, – og en takkemail til min romerske advokat Frau Martha Wegan.  I begge henvendelser noterer jeg udblivende reaktion fra biskop Kozon.  Frau Wegan svarer mig i  juleugen:

Ich freue mich, dass unsere causa gut ausgegangen ist. Hoffentlich macht Bischof Kozon keine Dummheiten …

Værre lyder det fra en katolik på Fyn, som jeg har god forbindelse med, og som har hørt om udfaldet. Han skriver i sin julehilsen:

Kære Stephen

Hjertelig tillykke med afgørelsen! Nu må Czeslaw ikke blot trække sine ulovlige beslutninger tilbage – han burde også trække sig fra det embede, han røgter så slet; ja han burde stå barfodet, iført bodsskjorte med et tændt lys i hånden udenfor kirkedøren, når folk kommer til messe! Jeg synes, det er vigtigt, at denne dom bekendtgøres (måske i KO), så alle danske katolikker ved, du ikke længere er persona non grata! 

Men jeg sidder tilbage med to spørgsmål:
Vil Czeslaw erkende sin overtrædelse og rette op på de ulovlige forhold?
Og hvad i alverden har bevæget Signaturen til at beskæftige sig med en sag fra vort land, der i en katolsk sammenhæng må siges at høre til i periferien?

Vel, du havde en god sag, og Czeslaws ulovligheder har været indlysende; men mon ikke der har været flere klager over manden? Så har din sag været så indlysende, at man kunne fælde en dom! Jeg gætter bare. Der er dog lov og ret indenfor Kirken

Brevskriveren er ikke den eneste, der gætter. Andre gætter ikke, . .  dém, der har hørt om andre sager. . .

Først i januar ta’r vi til Norraby. Omend spitualiteten og livsrytmen er en totalt anden end vores, føler vi os godt tilpas. I rekreationsperioderne får vi talt ud om både dette og hint, og uopfordret erklærer munkene af ærligt hjerte, at de skammer sig over, at to af dém, som havde bidraget med negative henvendelser ang. mig til Czeslaw Kozon, tilhører deres læg-gruppe.

Sidst i januar begynder jeg at kikke efter domsudskrivelsen.  Frau Wegan har jo talt om ‘et par måneder’. I begyndelsen af februar finder en lille mailudsveksling mellem biskoppen  og mig sted:

Kære Stephen,
Tak for mailen.
Selv om sagen i princippet er afgjort, skal afgørelsen jo ogsaa engang formidles ud, og jeg vil inden da gerne vide, hvad det er, jeg måtte have gjort forkert; derfor er dommens begrundelser vigtige. Som du kan forstå, prøver jeg at se mig godt for, så derfor har jeg spurgt i Signaturaen, om sanktionerne gælder indtil dommen foreligger og fået bekræftet, at sådan er det. Det var også, hvad jeg sagde i præsterådet.
Med de venligste hilsener
+Czeslaw

Svar:

Kære biskop.
Kirkens højeste domstol fastslår 29. november 2017, at du handler ulovligt!
Samme domstol skulle så sige til dig: Men fortsæt bare lidt endnu . .
Hvis du ikke har misforstået ét eller andet, er det godt nok en spøjs domstol!
S.

Imidlertid er der en anden retssag, der overhaler indenom, og som den 22. februar kommer til afslutning med en 56 sider lang dom, – en besynderlig sag, ført af jesuiter mod jesuiter, konkret Niels Steensens kollegium mod Lars Reuter sj, Richard Sprengers sj,  Ignio-Centret (Hølkerup v. Nykøbing Sj, – i ét af mine gamle sogne), Nowegus-Fonden og styrelsesformanden.  Sagen om det af pater Lars Reuter og pater Richard Sprengens oprettede fond / retrætecenter, i første række til brug for elever fra Niels Steensens Gymnasium, har været i Holbæk byret, siden i landsretten, senest i Højesteret, som imidlertid sendte den tilbage til Holbæk byret, hvor biskop Kozon iøvrigt overraskende mødte op, da jesuiterens forsvar skulle præsenteres???  Man fortæller, at han faldt i søvn undervejs. Efterfølgende var han påfaldende interesseret i opnåelse af et forlig, hvor de sagsøgte undrede sig over den biskoppelige iver i en sag, som vel burde være ham uvedkommende, ligesom man osse undrede sig over, at han var medunderskriver på en erklæring til Erhvervsstyrelsen, hvori det hedder: “Den romersk-katolske kirke i Danmark består af en række stiftelser med forskellige tilhørsforhold til forskellige ordener inden for den romersk-katolske kirke på verdensplan”. Ser man det! Vi mener da ellers at være på det rene med, at den katolske kirke i Danmark økonomisk hedder Ansgarstiftelsen, –  som intet har med de forskellige ordeners pengekasser at gøre . . .
Retssagen er nu endt ud med, at samtlige anklagede er blevet pure frifundne, og at Niels Steensens kollegium = jesuiterne i Skt. Kjeldsgade, skal udbetale sagsomkostningerne, der sammenlagt beløber sig til  2,2 millioner kroner, –  indenfor en frist af fjorten dage. Hertil kommer så kollegiets egne advokatafgifter samt åbningshonoraret til retsvæsenet for antagelse af sagen, så mon ikke denne lille ‘juleleg’ har kostet Jesu Selskab over 4 millioner kroner?
Det er godt og retfærdigt, at dén behandling som de dygtige patres Reuter og Sprengers, som virkelig har tegnet Niels Steeensens Gymnasium som et moderne jesuitergymnasium, har været udsat for, ikke har været gratis. Mest rystede det mig at høre, hvad pater Sprengers havde måttet opleve, da han i begyndelsen af 2015  p. g. a. sygdom trådte tilbage som forstander og superior for kolleget og blev afløst af henholdsvis pater Ralf Klein, boende i Tyskland og pater Michael Gutkowski, nylig tilkommet fra Polen: Da han efter et kort sygdomsophold  uden for huset vendte tilbage til sit kommunitet, fandt han låsen på døren til sit opholdsværelse og soveværelse udskiftet, samtidig med, at hans private computer var blevet gennemrodet. Som tidligere nævnt blev pater Gutkowskys indsats i Danmark på lidt dramatisk vis ret hurtig afsluttet (se kap. 23, eksempel II), men hjemkommet til Polen har han kunnet begynde på en frisk, idet han i et jesuiter-retrætehus lidt uden for Warszawa, hvor osse unge mennesker modtages, nu er blevet udnævnt til administrerende direktør. . .
Og Niels Steensens Gymnasium, som stadig lancerer sig som jesuiterskole, – ‘en del af et netværk af Jesuiterskoler, præget af det ignatianske dannelsessyn’,  hedder det i en annonce, hvor en ny afdelingsinspektør søges. . . Ved opslag på skolens hjemmeside kan man imidlertid konstatere, at der i skolens bestyrelse ikke figurerer nogen jesuit, omend tre patres og en skolastisker har deres bopæl i huset???  Er vi kommet over til dét, der kaldes: At leve på renomméet?

Ved februar måneds afslutning er min tålmodighedselastik blevet mindre elastisk, og en vis forståelse har jeg da for biskoppens udsagn om, gerne at se sort på hvidt ‘hvad jeg har gjort forkert, før jeg foretager mig noget’. Altså: Et kvart år efter at det er blevet mig forkyndt, at jeg har vundet sagen.  skriver jeg til Frau Wegan. I hendes svar af 02.  marts er der ikke megen trøst at hente, derimod stigende forundring:

Kære Stephen Holm
De bli’r nødt til at udvise tålmodighed.  Der er andre, der har måttet vente over syv måneder på votum fra promotor iusitiae. Det går alt sammen ganske langsomt fremad. Grunden er sikkert reformerne i kurien, som også berører Signaturaen. Egentlig kan det hele kun blive bedre.
Dommen skal ikke kun udskrives, det er måske allerede sket, men derefter skal samtlige fem dommere, som har afsagt dommen, underskrive, og det er ikke så enkelt, fordi dommerne har deres bopæl forskellige steder.
jeg forsikrer Dem: Det altsammen er desværre normalt
Buona Quaresima!

Ovenpå denne kolde dukkert er min overraskelse derfor enorm, da jeg mindre en en uge efter, – torsdag d. 08. marts, modtager følgende mail fra Frau Wegan:

Kære Stephen Holm
I dag har jeg modtaget den skriftlige dom. Deres biskop får den tilsendt med diplomatpost, meget hurtigt.
Alt godt!

Jamen fint, at min biskop får tilsendt dommen, – meget hurtigt, – men helt ærligt: Jeg vil da osse gerne selv se den. . . Vedhæftet Frau Wegans mail er den ikke . . . Jeg ringer til hende. Hun har i et fysisk brev modtaget dommen i kopi, som hun nu skal viderekopiere til mig. . . “Alles mit der Ruhe!”

Mandag aften d. 11. modtager jeg en kort mail fra hende:

Dommen afsendt til Dem i dag med posta italiana!

Hvis dét, jeg har hørt om posta italiana bare delvis passer, sammenkædet med mine konkrete erfaringer med superfirmaet ‘Post Nord’, spørger jeg mig selv om jeg mon nogensinde modta’r det brev??? Og undrer mig atter engang: Når en dom i en ‘normal’ ret afsiges, forkyndes den samtidig for samtlige implicerede. En mærkelig fornemmelse: At biskoppen måske allerede kender dommens indhold. Og jeg, som har anlagt sagen, har indtil videre ‘keine blasse Ahnung …”

Men der ligger samtidig en stor trøst midt i det hele:
Den 01. marts blev det forkyndt for den af montfortanerne grundlagte og opbyggede menighed i Kalundborg, at den, – ifølge det lokale bispedømmes dogma om, at en menighed under 300 medlemmer ikke eksisterer, – pr. 01. 01. 2018 er nedlagt, og at dens kirke nu sættes til salg. Hertil svarede menigheden ganske enkelt: NEJ!  Enstemmigt forlangte man biskoppens tilbagetrækning af denne hans beslutning, og den 08. marts, inden for 10-dages-reglen, –  meddeltes det ham skriftligt, at såfremt han ikke gør det, vil menigheden indgive hierakisk rekurs i Rom.
(Hvis menigheden bli’r tvunget til at tage dette skridt for overlevelse, kan den slappe af. Så er der chancer for, at Dommedag indtræffer før afgørelsen fra Rom.)
Det hjalp! Den 17. marts modtager menigheden brev fra biskoppen, hvor det hedder, at lukningen, som nu er blevet ‘eventuel’,  foreløbig er udskudt til den 01. januar 2020, men, som det osse hedder i brevet, ‘ikke er taget af bordet’. En repræsentant fra det nye menighedsråd meddeler derpå den 20. marts biskoppen, at indlæggelse af hierakisk rekurs i Rom p. g. a. hans udsættelse nu er blevet uaktuel, men heller ikke ‘taget af bordet’, idet den vil blive aktuel i det øjeblik den lille, men aktive og resourrestærke menighed igen trues med lukning. Man agter ikke at være menighed med pisk hængende over nakken, meddeles det. At en menighed skal være på mindst 300 medlemmer er intet dogme. Jesus begyndte som bekendt med bare tolv.

 

31. Man tror, det er løgn!
‘Thi kendes for ret’ (II)

Midt i Kalundborg’dramaet’, mandag d. 19. marts, Skt. Josefs fest, ligger dommen i min postkasse. Hvilket mirakuløst samarbejde mellem posta italiana og Post Nord. Kun en uge undervejs. Forsendelsen har tykkelse: Otte A4-sider, hvoraf tre er formelle (præsentation og underskrifter) , fem ren tekst. Biskoppen har sikkert haft udskrivningen i hænde gennem de seneste dage. Efter at have fået lidt nødvendig hjælp til en overordnet oversættelse, klarlægges det for mig, at det drejer sig om en uddybning  af det allerede givne udsagn fra 29. november: At biskoppen så at sige i alle mine forhold har handlet forkert/ulovligt.

Men atter åbenbares en for os, der er vant til livet i et retssamfund, mærkelig foranstaltning: Ikke bare forkyndes en ‘normal’ dom for alle implicerede samtidig, og den er i og efter sin forkyndelse offentlig og kan læses af enhver interesseret, som det f. eks. var tilfældet i sagen jesuiterne / jesuiterne, beskrevet i forrige kapitel. Men på denne ‘højesteretsdom’  (Sententia definitiva) hedder det på dens titelside, at den ikke må deles med trediemand!??

Endnu har jeg imidlertid ikke hørt fra biskoppen,  og for at hjælpe den stakkels mand på vej, sender jeg ham dagen efter, den 20. marts, følgende e-mail, – nok mest som en ‘prøve-ballon’ med rigelig luft i, – det kan enhver fornemme af stilen:

Kæreste biskop.
Hvor ér vi dog heldige, at domsudskrivelsen fra kirkens Højesteret i pave Frans’ navn er nået frem til os i rimelig tid før oliemessen.
I din mail af 07. februar skrev du, – forståeligt,  – til mig: “Jeg vil jo gerne vide, hvad jeg har gjort forkert?”
Nu har du fået svaret: Faktisk det alt sammen!!
Men det har du så lejlighed til at forkynde på tirsdag, hvor vi i domkirken skal fejre præsternes enhed med biskoppen og præsternes índbyrdes samhørighed. For selvfølgelig inviterer du mig den dag til at stå ved din højre, – eller for den sags skyld ved din venstre, – side under messen, så ord og gerning bli’r parallelle. Alt, hvad du gennem syv år aktivt og passivt har gjort forkert imod mig, får du nu en dig sikkert kærkommen lejlighed til at lappe lidt på.
Med forsikring om forbøn og med ønsket om en nåderig finale på fyrredages-tiden sender jeg
de venligste hilsener
Stephen

Svaret, jeg får, – to timer efter min afsendelse, – får mig til at gnide mine øjne:

Kære Stephen,
Som sædvanlig er du tilsyneladende bedre informeret om sagens gang end mig. Jeg har endnu ikke modtaget noget, og Nuntiaturet, som skulle formidle det, har heller intet hørt; men nu kan det vel ikke vare længe.
Med de venligste hilsener
+Czeslaw

Omend jeg fra Signaturaen som nævnt er pålagt, ikke at dele doms-dokumentet med trediemand, mener jeg at kunne forsvare at tilsende scannet kopi af dommen til den åbenbart spændt ventende uvidende (???) med følgende ord:

Jamen, kære Czeslaw, det er da urimeligt.
Godt nok må jeg ikke dele dommen med tredie person , men det kan du vel ikke siges at være??, – så værsgo!
Vedhæftet!
Glæder mig at Nuntius orienteres.
Med de venligste hilsener
S

Denne gang lader et svar vente på sig, men så sker der noget uventet. Min medbroder og jeg har haft en bisættelse i Købehavn og har været væk siden om formiddagen, så før jeg i dag, fredag d. 22. marts,  har været på min mail, oplyser forskellige telefonopringninger, som vi får på hjemvejen,  at der kommet en intern mail ud til alle ‘kirkeligt vedkommende’, meddelende at biskoppen har ophævet sine ulovlige restriktioner:

Såsnart hjemme åbner jeg min mail-box . . .Hvad læser jeg? , – skrevet torsdag d. 22. marts kl. 16,12:

Kære Stephen,
Jeg har nu gennemlæst dommen fra Signaturaen og taget dens kendelse til efterretning.
I den forbindelse skal det naturligvis meldes ud, at de restriktioner du fik pålagt, er ophævet.
Det sker i form vedhæftede skrivelse, som er rettet til præster, menighedsrådsformænd og ordenshuse, i grove træk den gruppe, som fik brev fra mig angående pålæggene i 2012. Desuden vil skrivelsen blive sendt til Pastoralrådets Forretningsudvalg samt blive anbragt på bispedømmets hjemmeside, hvor pålæggene også blev kundgjort i 2012.
Med de bedste ønsker om en velsignet påsketid samt de venligste hilsener,
+ Czeslaw

Jeg åbner lige den til de kirkeligt vedkommende udsendte skrivelse, opslået kl. 16,44:

Meddelelse vedr. pastor Stephen Holm

Kære præster, menighedsrådsformænd og ledere af ordenshuse,

Den 20. juni 2012 sendte daværende generalvikar Lars Messerschmidt nedenstående meddelelse ud til sognepræster, menighedsrådsformænd og ledere af ordenshuse. Den samme tekst blev også offentliggjort på bispedømmets hjemmeside:

“Til sognepræsterne, menighedsrådsformændene og ordenshusene

På biskoppens vegne skal jeg meddele, at pastor Stephen Holm af biskoppen dags dato er blevet pålagt kun at fejre messen i sit privatkapel i Sorø og i det hele taget ikke at udøve nogen funktioner i forbindelse med offentlige gudstjenester og valfarter.

Biskoppen pålægger som følge heraf sognepræster, menighedsrådsformænd samt ordenshuse ikke at invitere pastor Stephen Holm til at holde gudstjenester eller udøve andre funktioner i forbindelse med gudstjenester i jeres kirker og kapeller.

Biskoppen beklager, at det af tungtvejende pastorale grunde har været nødvendigt med et sådant pålæg, og håber, at det kan bidrage til ro i bispedømmet.

Den 20. juni 2012

På biskoppens vegne
Lars Messerschmidt, generalvikar”

Et brev dateret samme dag, den 20. juni 2012 blev afsendt til pastor Holm. I dette brev beder jeg pastor Holm om fremover ”kun at fejre gudstjeneste i kapellet i Sorø og i det hele taget ikke at udøve nogen funktion i forbindelse med offentlige gudstjenester og valfarter.” I samme brev blev pastor Holm informeret om, at sognepræster, menighedsrådsformænd og ordenshuse ville blive pålagt ikke at invitere ham til at holde gudstjenester eller udøve andre funktioner i deres kirker og kapeller.

Pastor Holm indankede min disposition af 20. juni 2012 til den romerske Kleruskongregation, som ikke traf nogen afgørelse i sagen samtidig med, at jeg opretholdt mine pålæg. Herefter klagede pastor Holm til den romerske domstol, Den apostolske Signatur, som antog sagen og den 29. november 2017 traf sin afgørelse. Den definitive og fulde ordlyd af afgørelsen er dateret den 7. marts 2018. Denne afgørelse har jeg selvsagt taget til efterretning.

Spørgsmålet, der stod til afgørelse var, om mine pålæg, også indanket for Kleruskongregationen, var en overtrædelse af kirkeretten, dvs. om pastor Holms rettigheder m.h.t. udøvelsen af hans præstelige virke var tilsidesat.

Signaturaen har afgjort, at mine pålæg om indskrænkninger i pastor Holms præstelige virksomhed ifl. brevet af 20. april 2012 var uberettigede og har således anlagt en anden vurdering af de omstændigheder omkring pastor Holms virke end den, mine rådgivere og jeg lagde til grund for min afgørelse.

Pastor Holm kan således atter i det omfang, han bliver bedt om det og ifl. kirkeretten, frit udøve sin præstegerning i bispedømmet.

København, den 23. marts, 2018
+Czeslaw Kozon

Jamen så langt så godt: . . .

Umiddelbart  savner jeg blot:
1. En undskyldning, – nej, det ord kender biskoppen ikke, men så i det mindste det gængse: Jeg ‘beklager’ . . . den smerte, som jeg således uretsmæssigt har tilføjet pastor Stephen Holm gennem så mange år
2. Et svar på mit ovenstående forslag  ang. oliemessen på næste tirsdag! . . Nå, det re-fremsender jeg så . .
3. Et svar til min advokat, som allerede  den 09. marts tilskrev  biskoppen som følger:
Kære Czeslaw Kozon
På min klient, p. Stephen Holm har jeg forstået, at den af Signaturaen afsagte kendelse i december 2017 nu er på trapperne i fuld ordlyd.
Jeg hører gerne, hvilke overvejelser som den afsagte kendelse giver anledning til, og herunder hvilken form for oprejsning der tænkes tilbudt min klient

Jah . . for som nu afdøde pater Irenæus så ofte sagde “Altså, så let går det nu ikke …”

Det er fredag aften. En dejlig fornemmelse ér det, at det ikke var (og ér) omsonst at klage i Rom. At jeg igen er en ‘fri’ præst, – hvad jeg jo sådan set hele tiden har været, idet jeg (og andre) ikke havde været nødt til at rette mig (os) efter ulovligheder, skønt jeg har overholdt dem til juli 2017. Det har kun enkelte præster i bispedømmet demonstreret.

Fra kl. 16,45 har meddelelsen været at læse på kirkens hjemmeside, – sat på ni minutter efter den personlige henvendelse til mig. . . .Jeg må vel hellere svare biskoppen på denne hans ‘personlige’ henvendelse. Det gør jeg så sent fredag aften:

Kære biskop.
Tak for din personlige henvendelse til mig .
Modus er da udmærket.
De, der dengang blev informeret, skal informeres igen.
Men dengang beklagede du at måtte tage det skridt, du gjorde. Det havde klædt dig, hvis du osse nu havde beklaget den smerte du gennem syv år har pådraget mig, måske endda sagt undskyld. Men det ord har jeg kun hørt dig anvende overfor løgnhalsen Frederik Roed.
Og du er sikkert klar over, sagt med p. Irenæus’ så ofte sagte ord: ”Så let går det nu ikke”
Tænk, at Casper Lund er bedre til det, end du er.
Men alt det vender vi, via min advokat, tilbage til . .
Du slutter med at ønske mig en velsignet påsketid.
I den hilsen sporer jeg, at du helt har fortrængt, hvad jeg skrev til dig, før jeg hjalp dig til kendskab til den udskrevne dom.
Men jeg repeterer da gerne, Værsgo. Glæder mig til at høre fra dig!

– hvorpå jeg re-sender min første mail

Dagen derpå er lørdag, ‘palmelørdag’, og vi har om formiddagen kapellet fyldt af mennesker, der vil begynde den stille uge hos os. Allerede i går aftes strømmede det ind med lykønskninger fra mange, og endnu flere er kommet til, opdager jeg, da jeg i dag sidst på eftermiddagen åbner min mail og efterfølgende ta’r et look på vores facebook-gruppe ‘Ucensurerede . .’, hvor et medlem i går slog meddelelsen fra biskoppen op. En del henvendelser gi’r imidlertid samtidig udtryk for, at  “så billigt bør han ikke slippe!”

Jeg læser biskoppens meddelelse igennem igen, og konstaterer:

1. at der atter er blevet talt OM mig og TIL mig, men ikke MED mig.

2. at en beklagelse eller undskyldning for en næsten 6-årig ulovlig isolation  af en præst, ikke findes i Kozons tekst, end ikke i svageste antydning

3. Kozon skriver: ‘Herefter klagede pastor Holm til den romerske domstol, Den apostolske Signatur’, Det er ikke sandt. Jeg klagede i april 2014 til Kleruskongregationen og fik et intetsigende svar. Min herværende advokat lod mig vide, at det skulle vi ikke finde os i. Vi skulle  klage og dét ‘et trin højere’. Dette højere trin er imidlertid paven selv. Min advokat tilskrev så Pave Frans via hans ‘statsminister’ Pietro Parolin, og paven sendte sagen til Signaturaen, som  april 2015 helt uventet meddelte mig, at denne Højesteret var indstillet på at tage sagen, såfremt jeg accepterede. Og det gjorde jeg. . .  Siden har jeg takket paven.

4. I meddelelsen skriver Kozon, at Signaturaen har afgjort, at mine pålæg .. var uberettigede og har således anlagt en anden vurdering af de omstændigheder omkring pastor Holms virke end den, mine rådgivere og jeg lagde til grund for min afgørelse.”
a.
ikke ‘uberettigede’, men ulovlige. Signaturaen har overhovedet ikke anlagt nogen vurdering om ‘mine omstændigheder’, men helt tydeligt om biskoppens! Man har gjort biskoppen det klart, at han med sine dispositioner og sine  undladelser om at beskytte mig som præst  har handlet ulovligt og kirkeretsstridigt. Det drejer sig ikke om ‘vurderinger’ om mig (Roms og Kozons til sammenligning), men om Roms pegen på Kozons kirkerets-stridige fremturen gennem 6 (8) år.
b. ‘mine rådgivere og jeg …’ Når man véd, at den mand kun gør, hvad der passer ham og kun retter sig efter sine rådgivere, når de siger dét, han gerne vil høre, – dét er i øvrigt hans ret, – er det i den grad grotesk, nu at føre disse rådgivere som nærmest medansvarlige for dumhederne ind på scenen og trække dem frem i frontlinjen. Han skriver ikke: ‘hvad jeg, efter at have ladet mig rådgive, beslutter’. Det burde han have gjort, istedetfor at lade disse arme rådgivere figurere som skjoldvagt. Tænk, hvis det når frem til Rom, at biskoppen af København har rådgivere, der anbefaler ham ulovligheder. .  . endda overfor kolleger??
c. Noget lignende gælder i øvrigt Lars Messerschmidt i tekstens begyndelse: “Den 20. juni 2012 sendte daværende generalvikar Lars Messerschmidt nedenstående meddelelse ud . . .”   Hvorfor ikke straks: “Den 20. juni 2012 sendte daværende generalvikar Lars Messerschmidt i mit navn nedenstående . . .” Først til sidst hedder det: “På biskoppens vegne”
Pastor Lars Messerschmidt var indsat som sognepræst i dét år, jeg var suspenderet. Det var let for mig at være loyal overfor ham, for han behandlede mig godt. Anderledes så det ud efter min pensionering, men jeg husker, at jeg ved gennemlæsning af de af biskoppen til Rom sendte dokumenter faldt over en udtalelse af generalvikaren  ang. mig, som vakte såvel glæde som undren. Jeg husker ikke den nøjagtige ordlyd, men lidt i denne stil: “Du får mig ikke til at give ordrer, men jeg skal drage omsorg for, at de ordrer, du giver, bliver efterfulgt”

4. Endelig undgår Kozon behændigt at nævne, hvad dommen osse berører: nemlig påtale af mangel på beskyttelse af en præst, når vedkommende præsts rygte uretsmæssigt nedsættes i offentlighedens bevidsthed, jævnfør canon 384, – i øvrigt jvf. dansk straffelovs § 267 Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder.

5. Kozon slutter med at skrive: ‘Pastor Holm kan således atter . . . frit udøve sin præstegerning i bispedømmet’. Og tilføjer: jvf. kirkeretten, – i sig selv grotesk, al den stund, at han selv har brudt den. . .
Jamen de ulovlige restriktioner af 2012 forbød mig jo ikke kun offentligt at udføre præstetjeneste. Det blev mig osse forbudt at udføre lægmandstjenester: jeg fik pålagt ikke at måtte være organist, ikke være lektor,  ikke måtte foreslå/vælge salmer, ikke udføre sakristantjeneste, ikke at være sekretær i et menighedsråd. Og, jvf. ‘morsom’  skrivelse af 16, 01. 2014 heller ikke gøre det, som jeg ikke gjorde!
Det burde vel have fremgået af meddelelsen, at SAMTLIGE restriktioner er bortfaldet !!

For sandheds skyld skal det medtages, at der de mange år igennem har været enkeltstående ‘lempelser’, ligesom jeg uhindret har kunnet foretage begravelser, hvor det forud var ønsket af afdøde. Endelig er der et par præster, som ikke har rettet sig efter påbuddene og bedt mig hjælpe, hvilket jeg har gjort. En af dem sagde til mig, at hvis han fik påtale fra biskoppen, ville han sige: “Czeslaw! Jeg vil ikke være med til dine ulovligheder!”. Det viser sig nu at være profetisk tale.

Angående ovennævnte og flere ting er der ikke gjort rent bord endnu! Herom skal jeg straks efter påskehøjtiden tale med min herværende advokat.

Tilbage til min mail til biskoppen af 20. marts, hvor jeg lufter en mulighed for, at han ikke bare i ord, men osse i handling viser, at ophævelsen af restriktionerne er en realitet. For efter at han gennem så mange år har ‘hængt mig ud’, er det ikke nok, bare at skrive. Han må osse vise. Det kan han gøre på flere måder, ikke nødvendigvis på den af mig lidt jokemæssigt foreslåede måde. Nu er det den 25. marts, og jeg har ikke fået svar. Det kan jeg ikke acceptere. Jeg rykker for svar og finder følgende i min mailbox natten til den 26.:

Kære Stephen,
Selv om jeg har lang erfaring med, hvad der sker med vor korrespondance og derfor altid har forsøgt at formulere mig, så andre har kunnet tåle indsigt i den, finder jeg det dog efterhånden  ikke hensigtsmæssigt, at den med stor sandsynlighed lander på din blog og måske også på facebook, så derfor må vi finde en anden kommunikationsform.
Med de venligste hilsener

Altså intet svar! . . . Jeg tilmailer biskoppen og anfører, at det altid er fornuftigt, – særlig i hans stilling, – at formulere sig, så andres indsigt kan tåles og efterlyser derpå forslag til ‘anden kommunikationsform’ . . . Jeg får intet svar. . . En sidste gang udbeder jeg mig svar og tilbyder ham, af hensyn til hans blog- og facebook-skræk, blot at skrive et et-tal hvis ja, og et to-tal hvis nej. . . Intet svar! . . I Confiteor siger vi altid: “i tanke, ord og gerning!” Jeg håber ikke, at jeg bliver nødt til at meddele Signaturaen, at biskoppen nok ‘i ord’, men på ingensomhelst måde ‘i gerning’ har efterkommet dommen fra Rom.

Af grunde, nævnt i begyndelsen af kap. 25, udebliver jeg således med lettelse i dag fra oliemessen, men hvis biskoppen på en eller anden led havde accepteret mit forslag af 20. marts eller tilbudt noget alternativt, var jeg kommet.

I øvrigt har en ved domkirken ansat fortalt mig, at han i marts 2011, – efter ophævelsen af suspensionen af fire præster (jeg var den ene) , som havde været beskyldt for seksuelle overgreb, var foretaget, – havde foreslået biskoppen det samme: altså at tage de fire præster i sin nærhed under den forestående oliemesse. Osse dengang vandt forslaget ingen lydhørhed hos Excellencen.

I dag skærtorsdag formiddag modtager jeg en kort mail fra folkekirke-sognepræsten i Pedersborg, som samtidig er provst for Sorø-Ringsted provsti. Til orientering havde jeg sendt ham meddelelsen fra kirkens hjemmeside om Roms afgørelse. Han skriver:

Kære Stephen
Tak for din hilsen og tillykke med ankeinstansens afgørelse – langt om længe.
Jeg håber, at du selv har modtaget en mindre formel og måske venligere orientering?
Glædelig påske til jer på Lærkevej
Lars 

Ja, sådan reagerer normalt tænkende mennesker. Men jeg ‘mistænker’ Lars for at skrive, som han gør, fordi han fornemmer, at det aldrig ville være tilfældet.

Nået til 2. påskedags aften, hvor der i den forløbne uge har været tale om afbrydelse af diplomatisk forbindelse med Rusland og store dele af den øvrige verden, må jeg konstatere, at min biskop, umiddelbart efter at han forrige fredag  har måttet ophæve sine kirkerets-stridige resolutioner omkring mig, har ladet sig inspirere og afbrudt forbindelsen med mig. Han nægtede mig svar på et stillet spørgsmål og skrev som fortalt:   “Vi må vi finde en anden kommunikationsform”. Jeg anmodede om oplysning om, hvilken form han havde i tankerne. Jeg har intet hørt. . . .

Jeg kan således konstatere, at efter  biskoppen er blevet dømt og jeg sat fri, har han afbrudt kontakten med mig. Men ‘så let går det nu ikke.’

I går, søndag d. 08. april, hvidesøndag, stødte jeg uventet på biskoppen ved en fest på Amager. Vekslede kort et par ord med ham. Udspurgte ham, nu lejlighed var der, om fremtidig kommunikations-måde!? “Som for eksempel nu”, sagde han. “tete-á-tete!”  Faktisk virker det på mig, som om han ærligt ikke forstår et muk af situationens alvor.

Hvorom alting er! Det er nu mandag d. 09. april. Vi fejrer dette års sene Mariæ bebudelsesdag, vores ordensfamilies hovedfest, og vi får huset fuldt af mennesker. Tredje påskedag sendte jeg Kozon en mail, hvori jeg klart gjorde ham opmærksom på, at offentliggørelse af konklusionen af hans dom fra Signaturaen ikke var afslutningen på et mangeårigt forløb, men begyndelsen til en alvorlig oprydning. Samtidig med, at jeg har givet ham tidsfrister m. h. t. hvor længe jeg forholder mig tavs m. h. t. udmelding til pressen, og hvornår jeg, efter reglerne fornyet vil anlægge hierakisk rekurs i Rom.

I dag har han modtaget et længere brev fra min advokat, som i strenge vendinger over for ham fastholder, hvad der er udestående.

Kong Christian den Fjerdes datter, den begavede og åbentmundede Leonara Christina, blev ved iscenesættelse af sin ærkefjende, Frederik den Tredie’s smådumme dronning Sofie Amalie, holdt fængslet i det københavnske Blåtårn gennem 21 år. I Maison Montfort i Sorø har jeg katolsk set siddet fængslet i næsten 6 år. Omend Maison Montfort er ligeså vidunderligt som Blåtårn var rædselsfuldt, så er der, med den hastighed udviklingen i dag foregår, ikke den store forskel på 6 år nu og 21 år dengang. Leonora udfyldte tiden til at skrive om sine oplevelser i sin berømte ‘Jammers Minde’. Jeg har brugt den til at skrive en parallel: ‘Hold ud, hold ud, hold ud!’, som du, kære læser, lige netop nu beskæftiger dig med.
Så såre Sofie Amalie døde, blev det meddelt Leonora, at hun allerede den kommende nat i al diskretion kunne forlade Blåtårn. Men nej, så let går det nu ikke! . . “Jeg vil ud med maner!”, sagde hun, – og dét kom hun den følgende dag, – i fuldt dagslys og med fuld honnør.

Jeg har ikke måttet afvente et dødsfald, men en paves indgriben, og da denne indgriben ikke længere kunne betvivles, udgik en stilfærdig meddelelse af sølleste art. Men så let går det nu ikke. Med Leonora Christina siger jeg :

JEG VIL UD MED MANÉR !!

– hvilket nu afventes . . . .

– fortsættes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s