– ikke uberettiget, men ulovligt: KATOLSK BISKOP DØMT AF ROM! Supplement til k. o. nr. 7 – 2018

Efter at have læst “Meddelelse om pastor Stephen Holm” på kirkens hjemmeside ultimo marts, og siden set den, – næsten ordret, – gengivet i ‘katolsk orientering’ nr. 6 af 04. maj, ønskede jeg at skrive en kommentar, som hofredaktøren, – den dagligt fungerende er i dette tilfælde sat ud af spillet, – havde opfattet som ønske om et læserbrev.

Ved tilsendelsen af kommentaren fik jeg følgende svar:

Jeg tror vist vi talte forbi hinanden, da vi talte sammen i telefonen om muligheden for at bringe et korrigerende læserbrev. Og ja, hvis biskoppen i KO nr. 5 har gengivet indholdet/ordlyden af kendelsen ukorrekt, er du naturligvis i din fulde ret til at pointere dette for Katolsk Orienterings læsere.
Men kommentarerne om  din situation (jeg hentyder her til de to sidste afsnit af læserbrevet) bedes du slette – dem er du naturligvis velkommen til at bringe på din egen blog.

Omend irriteret, men samtidig beæret over, at informationschefen storsindet byder mig velkommen på min egen blog, – hvilken bredde, – redigerede jeg dog imødekommende de to sidste afsnit og ændrede lidt på de første, fordi jeg i mellemtiden var blevet klogere på, hvad der stod i dommen (som jo er på latin). Det indbragte mig følgende:

Jeg vil gerne henvise til min mail , hvor jeg bad dig om at slette de sidste to afsnit i dit oprindelige læserbrev – jeg bad dig ikke om at skrive et nyt!
Hvis du ikke vil acceptere dette står det dig naturligvis frit for at bringe læserbrevet på din egen blog og/eller hvad du ellers måtte have tænkt dig at gøre.

Nej, jeg accepterer ikke censur og meddeler den høje redaktør, at han ‘kan rende og hoppe . . “:

Den ny kommentar er blevet til, dels  fordi jeg i mellemtiden har fået dybere indsigt i dommens indhold, dels for at imødekomme dine indvendinger.
Og Nej! Jeg vil ikke acceptere censur af nogensomhelst art, så hermed er det vedtaget , at jeg bringer min kommentar andetsteds.
Mvh
Stephen

‘Andetsteds’ er så hér. Læs, hvad der ikke måtte komme i k. o. – hvis du måtte være interesseret.:

katolsk orientering nr. 7, 25. maj 2018, – supplement:

Ikke ‘uberettiget’, men ulovligt!!

K A T O L S K   B I S K O P   D Ø M T   A F   R O M !

KOMMENTAR: I  k. o. nr. 6, primo maj læser jeg, i lettere redigeret form, den allerede på kirkens hjemmeside ultimo marts offentliggjorte biskoppelige meddelelse vedrørende mig, – en meddelelse, som i virkeligheden er en meddelelse om biskop Kozon, idet det jo er hám, der fra den katolske kirkes højeste domstol, – faktisk paven selv,  – har  modtaget en uankelig dom, der fastslår, at han gennem seks år har handlet  ‘uberettiget’, – læs: ulovligt, –  overfor en præst i sit bispedømme, idet han i sine dispositioner og i sin øvrige forholden vedrørende denne præst har overtrådt kirkeretten.
Kærnen i dommen lyder som følger: “Der er tale om lovovertrædelse med hensyn til de  beslutninger, der i 2014 gøres indsigelse imod”
Dommen er i første række ikke afsagt p. g. a. manglende proportionalitet, som ganske vist nævnes, men slet og ret, fordi det er ulovligt,  p. g. a. et personligt anstrengt forhold til en præst, at fratage denne præst hans  præstelige rettigheder og uden nogen form for beskyttelse at hænge ham ud i offentligheden.

Efter flere gange forgæves at  have bedt biskoppen om at ophæve sine urimelige restriktioner, så jeg ingen anden mulighed end at gøre indsigelse i  Rom, hvilket i øvrigt skete efter gentagne opfordringer fra biskoppen selv.

Signaturaen, som i sin dom er gået helt tilbage til forholdene omkring min suspension fra 2010-2011, og som påpeger biskoppens pligt til omsorg for sine præster og pligt til afstandtagen fra rygter, har nu klart givet til kende, at der, ikke uden rejsning af en kirkerets-sag,  som efterfølgende fører til domsafsigelse, kan idømmes en straf, og slet ikke i det omfang, som er blevet mig til del, – heller ikke, selvom straffen iklædes formuleringen ‘pastoral, administrativ disposition’.

Flere, som har læst biskoppens officielle meddelelse, leder, – som jeg selv, – forgæves efter en undskyldning, ligesom man undrer sig over rådgivere, der bakker op om ulovligheder.

Indtil nu har biskoppen kun taget den ene del af dommen ad-notam, og ophævet sine ulovlige restriktioner.
Stadig  mangler han at efterkomme dommens anden del: rehabilitering af mit omdømme.

p. Stephen Holm

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamer

1 thought on “– ikke uberettiget, men ulovligt: KATOLSK BISKOP DØMT AF ROM! Supplement til k. o. nr. 7 – 2018

  1. Uvilkårligt kommer jeg til at tænke på, om du nogensinde var sluppet for biskoppens jerngreb, hvis du ikke – efter års ydmygelser – havde henvendt dig i Rom.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s